• google plus
  • linkedin
  • instagram

Szkolenia

Szkolenia

Szybka i prosta droga do perfekcji Twojej Firmy. Mikrobiznes, mała działalność czy duży koncern - wielkość i branża nie mają tu znaczenia!

Nie wiesz jakiego szkolenia potrzebujesz? Skontaktuj się z nami, pomożemy.

Chcąc rozwijać siebie i Firmę w której pracujemy niezbędne jest by posiadać praktyczną, dobrze przekazaną wiedzę, którą zaraz po szkoleniu można zastosować a rozwiązania pozyskane dzięki niej wdrożyć w życie. To własnie wtedy mówimy, że dobrze zainwestowaliśmy pieniądze i czas a czego następstwem jest to, że odzyskujemy ... pieniądze i czas. Realizujemy wówczas nasz cel z jakim przyszliśmy na szkolenie. I o to własnie chodzi, wszystko da się zrobić, trzeba tylko wiedzieć jak i dlatego też proponujemy Państwu nasze szkolenia.

Nasze szkolenia to inwestycja w kadry zwiększając efektywność jej czasu pracy oraz poprawiając kluczowe wskazniki KPI firmy jak produktywność, jakość, dostępność. Prowadzimy szkolenia z zakresu zarządzania jakością, zarządzania produkcją, zarządzania logistyką a także szkolenia dla utrzymania ruchu. Obejmujemy tym samym szerokie spektrum prac prowadzonych w przedsiębiorstwach. Nie oznacza to jednak, że szkolenia z zarządzania jakością czy też zarządzania logistyką nie dotyczą firm „nie – produkcyjnych”. Narzędzia jak FMEA, Kaizen, zagadnienia kontroli jakości czy problem solving są wszechstronnymi rozwiązaniami także dla mniejszych jak i mikro firm, gdzie świetnie się sprawdzają dając wymierne korzyści. Pamiętać należy także o szkoleniach z zarządzania czasem oraz lean manufacturing wyznaczających kierunek zmian i cele do których zmierzamy.

 

 Temat szkolenia 

 Forma szkolenia 

 Czas 

 Krótka charakterystyka szkolenia

 Uczestnicy szkolenia

Badanie i normowanie czasu procesów

wykład

+

warsztaty praktyczne

3 dni

/

24h

Znając dogłębnie proces można nim właściwie zarządzać a idąc dalej - zarządzać czasem. Ogólna wiedza na ich temat nie jest wystarczająca do tego by odkrywać potencjały jakie w nich tkwią. Badane i normowanie procesów daje świadomość jaki jest obecny stan firmy oraz wskazuje kierunki poprawy i optymalizacji działań dla redukcji  kosztów, zwiększenia jej efektywności oraz motywacji pracowników.

Dość powiedzieć, że zakresem szkolenia jest "LEANowe" spoglądanie na całokształt firmy. LEAN to jednak dopiero początek zmian - my idziemy o wiele dalej z analizą sytuacji.

liderzy produkcji / logistyki, technicy jakości, technolodzy, inżynierowie procesu / produktu / logistyki / jakości / utrzymania ruchu / konstruktorzy / planiści / kadra zarządzająca średniego i wyższego szczebla / właściciele firm

Analiza ryzyka w firmie

wykład

+

warsztaty praktyczne

2 dni

/

16h

Występowanie zagrożeń mogących opóźnić bądź uniemożliwić prowadzenie działalności jest kluczowym czynnikiem mający wpływ na współpracę Firmy z jej Klientem.

Brak zarządzania ryzykiem w Firmie to godzenie się na występowanie zagrożeń, wypadków, opóźnień oraz ponoszenie zbędnych, często wysokich dodatkowych kosztów. 

Analiza ryzyka jak np. FMEA to zarządzanie kosztami poprzez umiejętne unikanie je generujące.

liderzy produkcji / logistyki, technicy jakości, technolodzy, inżynierowie procesu / produktu / logistyki / jakości / utrzymania ruchu / planiści / konstruktorzy / właściciele firm

Optymalizacja logistyki przedsiębiorstw

wykład

+

warsztaty praktyczne

2 dni

/

16h

Proces nie może odbywać się bez szeroko pojętej logistyki. Transport, zamawianie surowców czy magazynowanie to obszary, gdzie wiedząc jak "odchudzić" działania można znacząco zwiększyć ich wydajność skracając czasy trwania. Szkolenie dla logistyki to szybszy i łatwiejszy transport i magazynowanie. 

liderzy produkcji / logistyki, technolodzy, inżynierowie procesu / produktu / logistyki / jakości / planiści / właściciele firm

Inżynieria produkcji

wykład

+

warsztaty praktyczne

3 dni

/

16h

Kompleksowe szkolenie dla osób rozpoczynających

pracę z procesami w firmie ale także dla osób chcących poszerzyć i ugruntować posiadana wiedzę.

Omawiane zagadnienia dotyczą zarządzania procesem, zapewnienia jego płynności i optymalnym przebiegiem, redukcji czasu procesów, ich kosztu, jakości oraz bezpieczeństwa i ergonomii.

liderzy produkcji, technicy jakości, technolodzy, inżynierowie procesu / produktu / jakości / utrzymania ruchu / planiści

Metody rozwiązywania problemów w Firmie

wykład

+

warsztaty praktyczne

2 dni

/

16h

Proces optymalny to proces bez zakłóceń. Aby taki mógł być konieczne jest efektywne i definitywne rozwiązywanie występujących problemów by nie powracały ponownie.

Nierozwiązane problemy "mszczą się" i generują koszty i/lub kolejne problemy w chwili kiedy najmniej tego oczekujemy. W dobie LEAN to kolejny obszar, który należy z zastosowaniem problem solving bezwzględnie wziąć pod uwagę analizując stan działalności.

osoby zatrudnione w Firmie w tym także liderzy produkcji / logistyki, technicy jakości, technolodzy, inżynierowie procesu / produktu / logistyki / jakości / utrzymania ruchu / planiści / konstruktorzy / właściciele firm

Optymalizacja Utrzymania Ruchu

wykład

+

warsztaty praktyczne

2 dni

/

16h

Działania prowadzone przez Służby Utrzymania Ruchu przekładają się wprost na prowadzone procesy. Chcąc uzyskać właściwą, pożądaną ich jakość konieczne jest wprowadzenie technik i narzędzi skracających czas ich trwania a tym samym zwiększających ich efektywność.

Nie będziemy LEAN jeśli np. nasze przezbrojenie będzie trwało "wieczność".

technolodzy, inżynierowie procesu / produktu / utrzymania ruchu / planiści

Zarządzanie jakością w Firmie

wykład

+

warsztaty praktyczne

2 dni

/

16h

W firmie za jakość odpowiedzialny jest każdy z zatrudnionych. Poziom jakości zależy od poziomu wiedzy i umiejętności osób wykonujących różnorakie działania. Dlatego "podejście jakościowe" oparte o dedykowane narzędzia oraz filozofię LEAN jest niezbędne w każdej organizacji. Brak zarządzania jakością bardzo szybko daje znać o sobie w postaci reklamacji Klienta, dodatkowych wysyłek, przeciążenia pracą a w efekcie rosnącymi kosztami. 

 

osoby zatrudnione w Firmie w tym także liderzy produkcji / logistyki, technicy jakości, technolodzy, inżynierowie procesu / produktu / logistyki / jakości / utrzymania ruchu / planiści / handlowcy / właściciele firm

LEAN w Twojej Firmie

wykłady

+

warsztaty praktyczne

2 dni

/

16h

Przegląd narzędzi LEAN z zastosowaniem w Twojej firmie. Odchudzanie procesów ma miejsce nie tylko w przemyśle. Z praktyki wiemy, że nie tylko duże koncerny ale  i mikroprzedsiębiorstwa a także nie tylko produkcja ale także firmy usługowe podatne są na filozofię LEAN. Omawiane narzędzia jak 5S, Kaizen czy SMED to nie remedium na wszystkie bolączki firmy - niezbedne jest również właściwe ich wdrożenie i stosowanie.

osoby zatrudnione w Firmie w tym także liderzy produkcji / logistyki, technicy jakości, technolodzy, inżynierowie procesu / produktu / logistyki / jakości / utrzymania ruchu / konstruktorzy / planiści / kadra zarządzająca średniego i wyższego szczebla / właściciele firm

Modelowanie procesów

wykłady

+

warsztaty praktyczne

2 dni

/

16h

Aby organizacja mogła funkcjonować tak, jak jej Twórcy założyli konieczna jest wiedza o relacjach i zależnościach pomiędzy poszczególnymi komórkami firmy, zadaniami, procesami. Bez tej wiedzy, bez jasno opisanego procesu funkcjonowania narażamy się na trudności generujące w codziennej pracy niepotrzebne koszty. Opisując właściwie proces tworzymy standardy pracy i procedury stanowiące bazę funkcjonowania firmy. Jest to klucz do tego by w firmie żyło się lepiej.

Uczymi więc jak tworzyć i mierzyć procesy, jak i kiedy wprowadzać w nich zmiany, co konieczne jest by "weszły w życie" i funkcjonowały z powodzeniem. 

technolodzy, inżynierowie procesu / produktu / logistyki / jakości / utrzymania ruchu / konstruktorzy / kadra zarządzająca średniego i wyższego szczebla / właściciele firm

 

 


 

Copyright 2018 -  Inżynieria Procesów Gospodarczych. All rights reserved.