• google plus
  • linkedin
  • instagram
Analiza stanowiska pracy

Analiza stanowiska pracy pozwala dostrzec ewentualne niedociągnięcia, która mogą dotyczyć różnych aspektów. Czasem wynikają z bezpośrednich kwestii organizacyjnych czy planowania poszczególnych zadań. Takie błędy oznaczają nie tylko ryzyko zakłóceń w procesach i spadku efektywności, ale oddziałują destrukcyjnie na pracowników. W najgorszych przypadkach mogą prowadzić do problemów zdrowotnych, ale poza tym widoczne są obniżki motywacji oraz późniejsze pogorszenie się wizerunku danej firmy.

Reengineering w przedsiębiorstwie

Reengineering w przedsiębiorstwie obejmuje zwykle dość gruntowne zmiany w obrębie procesów, które mają usprawnić funkcjonowanie firmy. Odpowiednio przeprowadzony pozwoli na podnoszenie efektywności pracy, przy zmniejszeniu kosztów i lepszym wykorzystaniu dostępnych zasobów. Wzrasta też rola pracowników w przedsiębiorstwie, a jednym z efektów ma być także wzrost zadowolenia klientów. Przeprowadzenie takiego projektu nie jest jednak proste, zatem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy.

Podnoszenie efektywności pracy

Podnoszenie efektywności pracy jest kluczowe nie tylko w perspektywie sukcesów i rozwoju firmy, ale też samych pracowników. Większa produktywność nie musi być obarczona zwiększeniem nakładu obowiązków, a wręcz przeciwnie. Często optymalne planowanie zadań i procesu czy zmiany w obrębie konstrukcji stanowiska mogą przynieść lepsze rezultaty, jednocześnie skracając czas pracy. Bardzo ważne względem poprawy efektywności są szkolenia, które dają zatrudnionym większą wiedzę i dodatkowo ich motywują.

Optymalizacja procesów biznesowych

Optymalizacja procesów biznesowych pozwala na zwiększenie wydajności firmy. Przekłada się to na jej zyski i większe zadowolenie klientów. Dzieje się tak ze względu na to, że eliminowane są zbędne koszty czy marnotrawstwo czasu oraz zasobów potrzebnych na określone działania. Lepsza praca całego przedsiębiorstwa znajdzie odzwierciedlenie w produkcie końcowym, który trafi do odbiorców szybciej i mniejszym kosztem. Możemy pomóc w skutecznym przeprowadzeniu projektu takich usprawnień.

Usprawnienie procesu produkcyjnego

Usprawnienie procesu produkcyjnego pozwala na lepszą organizację pracy i podnoszenie wydajności pracowników. Skutkuje to zwiększaniem dochodów, przy jednoczesnym obniżaniu kosztów, co przekłada się oczywiście na zyski dla firmy. Istnieje wiele narzędzi, które można wykorzystać do takich działań w przedsiębiorstwie. Kluczowe jest jednak ustalenie istniejących problemów. W tym celu warto skorzystać z audytu przeprowadzonego przez zewnętrzny podmiot.

Analiza kosztu produktu.

Czy znasz całkowity koszt Twojego produktu? Materiał, praca czyli czasochlonnosc wykonania, zużycie energii, wody, prądu, powietrza itp to czynniki składowe kosztu po jakim produkujesz. Znając dokładnie te dane możesz planować politykę cenową, prowadzić akcje promocyjne, zawierać nowe kontrakty czy też po prostu konkurować na rynku. Niestety w dalszym ciągu w wielu firmach brak jest kalkulacji dostarczających tak strategicznych danych. Strategicznych, gdyż nie znając ich działamy niejako po omacku a każda zmiana jednego chociaż czynnika wpływa na opłacalność sprzedaży i na samą wielkość sprzedaży. Niezbędna jest więc wiedza na temat kosztów składowych produktu która dostarcza również wniosków do optymalizacji całego procesu produkcji. Nie znając poziomu kosztu tracimy konkurencyjność i poziom odniesienia kiedy i jak powinniśmy planować produkcję i sprzedaż na poszczególne produkty, jak zarządzać dostawcami, logistyka, jakością...
Wszystko opiera się na czasie, a czas to pieniądz.

Zaplanuj właściwie i ekonomicznie swoją produkcję i usługi z nami.

Nowy produkt / przygotowywanie ofert i wycen

Masz pomysl na nowy produkt? Widzisz potencjał w pomysłach swoich speców od zarządzania sprzedażą i marketingu ale nie wiesz jaki byłby koszt wytworzenia i ile czasu trwała by produkcja? Znasz swoje procesy pod kątem ich przebiegu jednak brak w tych danych czasu ich trwania. Ich dostępność w połączeniu z dostępną technologią oraz z narzędziem przeznaczonym do "generowania" nowego produktu czy usługi dałaby szybką odpowiedź na temat opłacalności nowego produktu.
A może sytuacja jest jeszcze inna? Klienci ciągle dopytują o niestandardowe produkty i ich ceny a Ty nie do końca wiesz jaką powinna być ich cena i czy byłoby to opłacalne? Odpowiedź jest jedna: opłacalne pod warunkiem że będziesz wiedział jaki będzie w tym Twój koszt, jaka będzie wielkość sprzedaży oraz czy wystarczająco szybko dasz wiążąca odpowiedź Klientowi co do ceny i czasu dostawy nim zapyta u konkurencji.
Wszystko to może dziać się w mgnieniu oka wraz z rosnącymi zyskami.

Zadzwoń, napisz a stworzymy wszechstronne narzędzie dla Twojej firmy. 

Tarcza antykryzysowa dla Firmy

Niezaleznie od tego jak i kiedy nasz rząd zareaguje z pomocą dla przedsiębiorców powinniśmy sami o ile w danej sytuacji nadal możliwe rozpocząć działania mające na celu maksymalne uelastycznienie i "odchudzenie" prowadzonych procesów. Zmieniana, przejście z produkcji z produktu A na produkt B, usługi C na usługę D przy powinno odbywać się przy minimalnym zaangazowaniu czasu a tym samym obniżeniu jej kosztu.
Jeśli to tylko możliwe należy jak najdłużej utrzymać kadrę pracowniczą gdyż raz już w nią zainwestowaliśmy, przeprowadziliśmy szkolenia, osoby te znają firmę, ludzi, potrafią pracować z zaangażowaniem oraz mają istotny, strategiczny know how. Utrata wyszkolonej brygady to ponowny koszt i trudna w odbudowie czynność obarczona późniejszymi problemami jakościowymi na produkcji, brakiem pełnej płynności procesów itp.
Jeśli to możliwe należy wskazać nowe, tymczasowe, zastępcze działania ktore obecnie wykonywane są przez firmy zewnętrzne (transport, logistyka, spedycja) aby dać pracę zatrudnionym i pozostawić finanse w firmie. Podniesie to także morale zatrudnionych.
Jeśli to możliwe należy przeszkolić osoby na innych stanowiskach tak aby wprowadzając np. dwie zmiany mogły pracować w zalecanej odległości od siebie, w różnych pomieszczeniach. Będzie również możliwe czasowe, rotacyjne wysłanie części pracowników na postojowe, urlop, odbiór nadgodzin itp. Lepiej pracować wolniej niż w ogóle nie pracować. Dlatego też szczególnie dzisiaj istotne jest sprawne zarządzanie, szacowanie ryzyka dla szybkiego rozwiązywania problemów i podejmowania trafnych decyzji.

organizacja stanowiska pracy

Organizacja stanowiska pracy jest istotna zarówno z perspektywy pracownika, jak i pracodawcy. Ten aspekt oddziałuje na bezpieczeństwo oraz efektywność osoby zatrudnionej w firmie. Zwiększanie świadomości w tej kwestii, wpływa również na identyfikowanie się danego człowieka z przedsiębiorstwem, co prowadzi do lepszego zrozumienia wykonywanych obowiązków. Firma staje się także bardziej atrakcyjna dla potencjalnych nowych pracowników co wpływa na przewagę nad konkurencją. Całość przełoży się z kolei na korzyści finansowe dla właściciela, gdyż praca będzie wykonywana lepiej i z większą motywacją.

Lessons learned

Każdy z nas powie, że uczy się na błędach i doświadczeniach. Czyżby? A jeśli tak to na swoich czy na cudzych? Idąc dalej: dlaczego tylko na błędach? Dlaczego także nie na sukcesach? Dlaczego często chcemy ponownie "wynaleźć koło", "wywarzyć otwarte drzwi"? Bez sensu, prawda?
Skoro już kiedyś ktoś doświadczył pewnej sytuacji, opisał to, udostępnił i podzielił się tym z szerokim gremium, w firmie, na świecie to dlaczego by nie skorzystać z tego i uprościć i ułatwić sobie życia a przy tym zaoszczędzić sporo pieniędzy?
W codziennym życiu firm jest wiele takich przykładów by posłużyć się już dostępnym rozwiązaniem i pójść tzw "krótka ścieżką".
Dzięki temu możemy osiągnąć cel szybciej niż Ci którzy nie mieli tej wiedzy.
Odpowiadając sobie na pytanie czy w mojej firmie może byc lepiej, w świetle tego co powiedzieliśmy, odpowiedź brzmi TAK!
Doświadczenia to baza wiedzy i nauka zawarta w nas ale też dokumentowana, która powinna być wykorzystywana a nie która pójdzie w tzw. "las". Dzięki niej możemy zaoszczedzić sporo czasu, pieniędzy a także... nerwów. Nastepstwem takiego działania jest, że poszerzając bazę naszych doświadczeń będziemy poprawiać nasz proces, który będzie coraz lepszy. dokładniejszy, tańszy, bezpieczniejszy.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to koncepcja, założenie zawarte w strategii firmy mające na uwadze i uwzględniające potrzeby i interesy społeczne oraz ochronę środowiska.

Ekologiczna, "zielona" produkcja to zużywanie mniejszej ilości energii, wody, sprężonego powietrza, zmniejszone czyli krótsze ogrzewanie pomieszczeń. Przez odpowiednie ukształtowanie procesów produkcyjnych i logistycznych powodujemy że nasze produkty obarczone są mniejsza emisja CO2 a krótszy czas produkcji to krótszy czas pracy pracowników. Dzięki temu mogą dłużej cieszyć się czasem spędzonym z rodziną, dłużej odpoczywają, ich motywacja do pracy wzrasta. Wzrasta też efektywność pracy co pozytywnie wpływa na ich zarobki. Ekologia jest bezpośrednio związana z efektywnością pracy i zadowoleniem pracowników dając im dobre warunki pracy, zmniejszając fluktuacje, zwiększając konkurencyjność firmy. Jeśli więc możemy skrócić czas procesu wytwarzania - to zróbmy to - wszystkim sie to opłaca.

Zarządzanie czasem pracy

Zarządzanie czasem pracy pozwala na zwiększenie efektywności w firmie, a przez to osiąganie lepszych wyników finansowych. Optymalne rozplanowanie i wykonywanie procesów, eliminuje też liczbę błędów. Poszczególne zadania są zatem realizowane szybciej, ale jednocześnie podnosi się jakość usług. Znajdzie to przełożenie w rezultatach osiąganych przez przedsiębiorstwo i większym zadowoleniu samych pracowników.

Copyright 2020 -  Inżynieria Procesów Gospodarczych. All rights reserved.

574 775 665