• google plus
  • linkedin
  • instagram

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to koncepcja, założenie zawarte w strategii firmy mające na uwadze i uwzględniające potrzeby i interesy społeczne oraz ochronę środowiska.

Ekologiczna, "zielona" produkcja to zużywanie mniejszej ilości energii, wody, sprężonego powietrza, zmniejszone czyli krótsze ogrzewanie pomieszczeń. Przez odpowiednie ukształtowanie procesów produkcyjnych i logistycznych powodujemy że nasze produkty obarczone są mniejsza emisja CO2 a krótszy czas produkcji to krótszy czas pracy pracowników. Dzięki temu mogą dłużej cieszyć się czasem spędzonym z rodziną, dłużej odpoczywają, ich motywacja do pracy wzrasta. Wzrasta też efektywność pracy co pozytywnie wpływa na ich zarobki. Ekologia jest bezpośrednio związana z efektywnością pracy i zadowoleniem pracowników dając im dobre warunki pracy, zmniejszając fluktuacje, zwiększając konkurencyjność firmy. Jeśli więc możemy skrócić czas procesu wytwarzania - to zróbmy to - wszystkim sie to opłaca.

Copyright 2020 -  Inżynieria Procesów Gospodarczych. All rights reserved.

574 775 665