• google plus
  • linkedin
  • instagram

Ergonomia pracy

Czy zwracasz uwagę na to jak w trakcie dnia spada wydajność pracowników? Oczywiście powiesz - zmęczenie. Tak ale co ma wpływ na to zmęczenie? Ilość i sposób prowadzenia pracy, szeroko rozumiane ukształtowanie stanowiska pracy, zakłócenia w jej trakcie (zakłócenia procesu), przy pracy na produkcji lub procesach okoloprodukcyjnych nieodpowiednio określona norma czasowa powodująca zwiększenie tempa pracy. Te czynniki wiążą się bezpośrednio ze stanem zdrowia Twoich pracowników a więc w konsekwencji z ich zadowoleniem z pracy i motywacją do niej. Istotną rzeczą o której trzeba też wspomnieć to wskaźnik wypadkowości wśród pracowników.
Nie analizując pracy ludzkiej pod tym kątem narażasz swoich pracowników na urazy a siebie jako szefa na utratę pracowników a w dalszej konsekwencji na opóźnienia i przestoje w pracy. A wszystko to generuje dodatkowe koszty o których często zapominamy lub też nie jesteśmy ich świadomi.
Brak ergonomii może też spowodować, że nasza firma będzie postrzegana jako mniej atrakcyjna dla potencjalnych nowych pracowników a o nich jak wiadomo dzisiaj bardzo trudno.

Copyright 2020 -  Inżynieria Procesów Gospodarczych. All rights reserved.

71 307 0 167