• google plus
  • linkedin
  • instagram

Szkolenie:

Szkolenie z analizy ryzyka w firmie

FORMA SZKOLENIA: wykład + warsztaty praktyczne
CZAS: 2 dni / 16h
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA:

Występowanie zagrożeń mogących opóźnić bądź uniemożliwić prowadzenie działalności jest kluczowym czynnikiem mający wpływ na współpracę Firmy z jej Klientem.

Brak zarządzania ryzykiem w Firmie to godzenie się na występowanie zagrożeń, wypadków, opóźnień oraz ponoszenie zbędnych, często wysokich dodatkowych kosztów. 

Analiza ryzyka jak np. FMEA to zarządzanie kosztami poprzez umiejętne unikanie je generujące.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
  • liderzy produkcji / logistyki
  • technicy jakości
  • technolodzy
  • inżynierowie procesu / produktu / logistyki / jakości / utrzymania ruchu 
  • planiści 
  • konstruktorzy
  • właściciele firm

Copyright 2020 -  Inżynieria Procesów Gospodarczych. All rights reserved.

71 307 0 167