• google plus
  • linkedin
  • instagram

Szkolenie:

Szkolenie z zarządzania procesami

FORMA SZKOLENIA: wykład + warsztaty praktyczne
CZAS: 3 dni / 24h
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA:

Znając dogłębnie proces można nim właściwie zarządzać a idąc dalej - zarządzać czasem. Ogólna wiedza na ich temat nie jest wystarczająca do tego by odkrywać potencjały jakie w nich tkwią. Badane i normowanie procesów daje świadomość jaki jest obecny stan firmy oraz wskazuje kierunki poprawy i optymalizacji działań dla redukcji kosztów, zwiększenia jej efektywności oraz motywacji pracowników. Dość powiedzieć, że zakresem szkolenia jest "LEANowe" spoglądanie na całokształt firmy. LEAN to jednak dopiero początek zmian - my idziemy o wiele dalej z analizą sytuacji.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
  • liderzy produkcji / logistyki
  • technicy jakości
  • technolodzy
  • inżynierowie procesu / produktu / logistyki / jakości / utrzymania ruchu
  • konstruktorzy
  • planiści
  • kadra zarządzająca średniego i wyższego szczebla
  • właściciele firm

Copyright 2020 -  Inżynieria Procesów Gospodarczych. All rights reserved.

71 307 0 167