• google plus
  • linkedin
  • instagram

Szkolenie:

Szkolenie dla firmy produkcyjnej

FORMA SZKOLENIA: wykład + warsztaty praktyczne
CZAS: 3 dni / 16h
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA:

Kompleksowe szkolenie dla osób rozpoczynających pracę z procesami w firmie ale także dla osób chcących poszerzyć i ugruntować posiadana wiedzę.

Omawiane zagadnienia dotyczą zarządzania procesem, zapewnienia jego płynności i optymalnym przebiegiem, redukcji czasu procesów, ich kosztu, jakości oraz bezpieczeństwa i ergonomii.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
  • liderzy produkcji
  • technicy jakości
  • technolodzy
  • inżynierowie procesu / produktu / jakości / utrzymania ruchu
  • planiści

Copyright 2020 -  Inżynieria Procesów Gospodarczych. All rights reserved.

71 307 0 167