• google plus
  • linkedin
  • instagram

Szkolenie:

Szkolenie LEAN

FORMA SZKOLENIA: wykład + warsztaty praktyczne
CZAS: 2 dni / 16h
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA:

Przegląd narzędzi LEAN z zastosowaniem w Twojej firmie. Odchudzanie procesów ma miejsce nie tylko w przemyśle. Z praktyki wiemy, że nie tylko duże koncerny ale i mikroprzedsiębiorstwa a także nie tylko produkcja ale także firmy usługowe podatne są na filozofię LEAN. Omawiane narzędzia jak 5S, Kaizen czy SMED to nie remedium na wszystkie bolączki firmy - niezbedne jest również właściwe ich wdrożenie i stosowanie.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
  • osoby zatrudnione w Firmie w tym także liderzy produkcji / logistyki
  • technicy jakości
  • technolodzy
  • inżynierowie procesu / produktu / logistyki / jakości / utrzymania ruchu 
  • konstruktorzy 
  • planiści
  • kadra zarządzająca średniego i wyższego szczebla
  • właściciele firm

Copyright 2020 -  Inżynieria Procesów Gospodarczych. All rights reserved.

71 307 0 167