• google plus
  • linkedin
  • instagram

Szkolenie:

Szkolenie z Problem Solving

FORMA SZKOLENIA: wykład + warsztaty praktyczne
CZAS: 2 dni / 16h
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA:

Proces optymalny to proces bez zakłóceń. Aby taki mógł być konieczne jest efektywne i definitywne rozwiązywanie występujących problemów by nie powracały ponownie.

Nierozwiązane problemy "mszczą się" i generują koszty i/lub kolejne problemy w chwili kiedy najmniej tego oczekujemy. W dobie LEAN to kolejny obszar, który należy z zastosowaniem problem solving bezwzględnie wziąć pod uwagę analizując stan działalności.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
  • osoby zatrudnione w Firmie w tym także liderzy produkcji / logistyki
  • technicy jakości
  • technolodzy
  • inżynierowie procesu / produktu / logistyki / jakości / utrzymania ruchu
  • planiści
  • konstruktorzy
  • właściciele firm

Copyright 2020 -  Inżynieria Procesów Gospodarczych. All rights reserved.

71 307 0 167