• google plus
  • linkedin
  • instagram

Szkolenie:

Szkolenie z modelowania procesów

FORMA SZKOLENIA: wykład + warsztaty praktyczne
CZAS: 2 dni / 16h
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA:

Aby organizacja mogła funkcjonować tak, jak jej Twórcy założyli konieczna jest wiedza o relacjach i zależnościach pomiędzy poszczególnymi komórkami firmy, zadaniami, procesami. Bez tej wiedzy, bez jasno opisanego procesu funkcjonowania narażamy się na trudności generujące w codziennej pracy niepotrzebne koszty. Opisując właściwie proces tworzymy standardy pracy i procedury stanowiące bazę funkcjonowania firmy. Jest to klucz do tego by w firmie żyło się lepiej.

Uczymy więc jak tworzyć i mierzyć procesy, jak i kiedy wprowadzać w nich zmiany, co konieczne jest by "weszły w życie" i funkcjonowały z powodzeniem.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
  • technolodzy
  • inżynierowie procesu / produktu / logistyki / jakości / utrzymania ruchu 
  • konstruktorzy
  • kadra zarządzająca średniego i wyższego szczebla 
  • właściciele firm

Copyright 2020 -  Inżynieria Procesów Gospodarczych. All rights reserved.

71 307 0 167