• google plus
  • linkedin
  • instagram

Szkolenie:

Szkolenie z optymalizacji procesów logistycznych

FORMA SZKOLENIA: wykład + warsztaty praktyczne
CZAS: 2 dni / 16h
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA:

Proces nie może odbywać się bez szeroko pojętej logistyki. Transport, zamawianie surowców czy magazynowanie to obszary, gdzie wiedząc jak "odchudzić" działania można znacząco zwiększyć ich wydajność skracając czasy trwania. Szkolenie dla logistyki to szybszy i łatwiejszy transport i magazynowanie.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
  • liderzy produkcji / logistyki
  • technolodzy
  • inżynierowie procesu / produktu / logistyki / jakości
  • planiści
  • właściciele firm

Copyright 2020 -  Inżynieria Procesów Gospodarczych. All rights reserved.

71 307 0 167