• google plus
  • linkedin
  • instagram

Szkolenie:

Szkolenie z optymalizacji utrzymania ruchu

FORMA SZKOLENIA: wykład + warsztaty praktyczne
CZAS: 2 dni / 16h
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA:

W firmie za jakość odpowiedzialny jest każdy z zatrudnionych. Poziom jakości zależy od poziomu wiedzy i umiejętności osób wykonujących różnorakie działania. Dlatego "podejście jakościowe" oparte o dedykowane narzędzia oraz filozofię LEAN jest niezbędne w każdej organizacji. Brak zarządzania jakością bardzo szybko daje znać o sobie w postaci reklamacji Klienta, dodatkowych wysyłek, przeciążenia pracą a w efekcie rosnącymi kosztami.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
  • osoby zatrudnione w Firmie w tym także liderzy produkcji / logistyki
  • technicy jakości
  • technolodzy
  • inżynierowie procesu / produktu / logistyki / jakości / utrzymania ruchu 
  • planiści 
  • handlowcy 
  • właściciele firm

Copyright 2020 -  Inżynieria Procesów Gospodarczych. All rights reserved.

71 307 0 167