USPRAWNIENIE PROCESU PRODUKCYJNEGO

Usprawnienie procesu produkcyjnego pozwala na lepszą organizację pracy i podnoszenie wydajności pracowników. Skutkuje to zwiększaniem dochodów, przy jednoczesnym obniżaniu kosztów, co przekłada się oczywiście na zyski dla firmy. Istnieje wiele narzędzi, które można wykorzystać do takich działań w przedsiębiorstwie. Kluczowe jest jednak ustalenie istniejących problemów. W tym celu warto skorzystać z audytu przeprowadzonego przez zewnętrzny podmiot.


Spis treści:
Kiedy należy podjąć takie działania?
Zbyt duża utrata środków i czasu
Zwiększanie konkurencyjności firmy
Jakie narzędzia mogą do tego posłużyć?
Lean Manufacturing
Szkolenia i audyt zewnętrzny

Kiedy należy zadbać o usprawnienie procesu produkcyjnego?

Działania mające na celu usprawnienie procesu produkcyjnego mogą być wywołane wieloma sytuacjami w firmie. Najbardziej skrajnym przypadkiem są zdarzenia, w których koszty stworzenia produktu zaczynają przewyższać dochód osiągany ze sprzedaży. Nawet przy wypracowywanych zyskach można jednak dostrzec chwile, w których konkretne zadania pochłaniają zbyt wiele zasobów lub czasu. Czasem usprawnia się nawet dobrze funkcjonujące procesy, w celu osiągnięcia jeszcze większej efektywności i wypracowania przewagi rynkowej nad konkurentami.

Duże koszty i czasochłonność procesu

Najbardziej wymagającym przypadkiem są sytuacje, w których koszty procesu okazują się na tyle duże, że pokrywają całość osiąganego dochodu lub co gorsza go przewyższają. Trudno wtedy o funkcjonowanie przedsiębiorstwa i jego utrzymanie się na rynku. Zwykle wynika to z błędów w organizacji pracy czy wykorzystania zasobów. Czasem prowadzą do tego nadmierne inwestycje w poprawę jakości, bez jednoczesnej racjonalizacji kosztów. To szczególne sytuacje, które nie zdarzają się zbyt często – jeśli wystąpią, to wymagają jednak dość radykalnych działań. Znacznie częściej zdarza się, że firma osiąga zyski, lecz nie tak duże jak można by zakładać. Przeprowadzenie wewnętrznego lub zewnętrznego audytu procesu jest wtedy bardzo wskazane. Zwykle przy takim działaniu okazuje się, że pewne błędy w planowaniu skutkują nadmiernymi kosztami, choćby względem marnowania zasobów. Czasem niektóre zadania trwają po prostu zbyt długo, przez co pracownicy nie są wystarczająco wydajni. Działania optymalizacyjne są wtedy korzystne, pozwalając na skrócenie czasu trwania procesu i ograniczenie kosztów, a to przekłada się na lepsze wyniki przedsiębiorstwa.

Chęć optymalizacji w celu zwiększenia konkurencyjności firmy

Nawet jeżeli nie ponosisz bardzo dużych kosztów produkcji i nie dostrzegasz niewykorzystywania w pełni dostępnych zasobów, to wciąż możesz się zainteresować optymalizacją procesów. W obecnych czasach konkurencja wśród przedsiębiorstw jest naprawdę duża. Oznacza to konieczność poszukiwania przewagi nad konkurentami na wielu płaszczyznach. Przeanalizowanie procesu i jego ewentualne usprawnienie, może podnieść konkurencyjność firmy na rynku. Pomoże to choćby w maksymalnym ograniczeniu wadliwych produktów, a co za tym idzie reklamacji od klientów. Czasem dostosowanie się do pewnych norm i standardów oddziałuje też po prostu korzystnie na wizerunek firmy.

Jakie narzędzia można wykorzystać do stworzenia projektu usprawnienia procesu produkcyjnego?

Koncepcją w ramach tworzenia projektów usprawniania procesu produkcyjnego jest połączenie Lean Manufacturing z ekonomiką ruchów elementarnych. W obrębie tego systemu wykorzystuje się liczne narzędzia, które znajdują zastosowanie przy konkretnych problemach lub w warunkach danej firmy. Umiejętnie wprowadzone pozwolą na optymalizację funkcjonowania poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa. Przekłada się to na ograniczanie czasu i środków potrzebnych na konkretny proces, a przy tym wypracowanie większego zysku. Jeżeli dostrzegasz problemy w swojej firmie to zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Możemy przeprowadzić audyt w zakresie twojego procesu lub zorganizować szkolenie, choćby w zakresie wykorzystania szeroko rozumianych narzędzi LEAN.

Koncepcja Lean Manufacturing i jej narzędzia

Przy usprawnianiu procesów produkcyjnych najczęściej, choć nie tylko, wykorzystuje się filozofię Lean Manufacturing. Można ją określać jako tzw. szczupłą produkcję. Koncepcja opiera się bowiem na eliminowaniu wszelkiego marnotrawstwa. Dotyczy to czasu, materiałów, siły roboczej, ale również wszelkich czynności czy inwestycji, które w praktyce nie dodają wartości do produktu z punktu widzenia klienta. Tym samym efektem ma być dostarczenie wyrobów jak najwyższej jakości, przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów czy wykorzystanych surowców. W tym celu można wykorzystać bardziej radykalną koncepcję Kanban czy system Kaizen, polegający na subtelniejszych działaniach, lecz ciągłym doskonaleniu. Korzystna okazuje się też standaryzacja pracy, metoda 5S pomagająca w organizacji miejsca pracy czy choćby SMED, opierające się na skróceniu czasu przezbrojenia. Do odchudzania procesów można wykorzystać wiele narzędzi. Ich dobór zależy od charakteru problemów i specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa.

Skorzystaj ze szkoleń i audytu procesu

Jeżeli dostrzegasz problemy ze zbyt dużymi kosztami produkcji, domyślasz się, że nie wykorzystujesz w pełni wszystkich zasobów lub po prostu chcesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy, powinieneś pomyśleć o optymalizacji działań. Zachęcamy przy tym do skorzystania z naszych usług. Możesz zlecić nam audyt swojego procesu, celem ustalenia ewentualnych problemów. Dzięki analizie działań przedstawimy co można poprawić oraz jakie rozwiązania i metody będą optymalne w przypadku twojego przedsiębiorstwa. Możesz też skorzystać z naszych szkoleń, w tym choćby takiego, które dotyczy przeglądu narzędzi LEAN i ich zastosowania w twojej firmie. Działania w kontekście usprawnienia procesu mogą mieć różne podłoże. Zawsze mają jednak na celu optymalizację kosztów, przy jednoczesnym podnoszeniu standardów. Pomaga to w osiąganiu większych zysków, ale i zwiększaniu wydajności pracowników w firmie, przy wykorzystaniu ich pełnego potencjału. Do poprawy procesu można wykorzystać wiele narzędzi, a ich dobór jest uzależniony od konkretnego przypadku. Zachęcamy do skorzystania z przeprowadzanych przez nas audytów i szkoleń, celem poprawy jakości działań w twoim przedsiębiorstwie!