Projekty

Home Projekty

Reengineering w przedsiębiorstwie

Działamy szeroko by wspierać Twój biznes

… a jeśli koniec końców nie chcesz sam zajmować się rozwiązywaniem Twoich problemów, wynajdywaniem marnotrawstwa, podnoszeniem efektywności, wydajności i produktywności, tworzeniem procedur zarządzania ryzykiem, jakością itp. to my taki reinżyniering zrobimy za Ciebie dając optymalne procesy, stanowiska pracy i zmotywowanych pracowników.

Jak to robimy?

  • Zmieniamy, modyfikujemy bądź tworzymy na nowo organizację pracy tak by była efektywna i dawała maksimum zysku przy właściwym zaangażowaniu pracy ludzkiej oraz dostepnych maszyn.
  • Identyfikujemy wąskie gardła i modelujemy proces tak by przepływ produkcji, usług, informacji itp mógł być niczym nie zakłócony.
  • Wskazujemy istniejące i nie uwolnione potencjały i szanse rozwoju dla Firmy instruując w jaki sposób pozyskać nowe możliwości.
  • Motywujemy pracowników do rozwoju firmy, dajemy im narzędzia angażujące ich kreatywne myślenie oraz zwiększamy świadomość działania procesów w firmie i następstw ich działania.

Projekt może być wykonany również wspólnie przez obie strony, gdzie środek ciężkości wykonywanej pracy przesunięty jest nieco bardziej na kadrę pracowniczą zwiększając jej poczucie i wiarę we własne możliwości oraz realny wpływ na kształt Firmy.

Zawiązywany jest wówczas team projektowy, ktory po zdefiniowaniu ról, priorytetów oraz metod działania pracuje samodzielnie spotykając się w regularnych odstępach czasu by omówić postępy prac ale także zadania, których nie udało się zrealizować. Ma miejsce wówczas analiza przyczyn wystąpienia takiego przypadku oraz ustalenie środków zaradczych w taki sposób aby wyeliminować „blocking points”.

 

A wszystko to może zostać współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – skontaktuj się z nami.