WYCENA PRODUKTU. JAK PRZEPROWADZIĆ TEN PROCES?

Obliczenie, ile kosztuje nas nasz produkt jest niezbędną czynnością, gdy firma chce zarabiać. Ważne jest to również, gdy myśli nad wprowadzeniem nowego produktu. Często ma nowy pomysł, ale brak jej umiejętności skalkulowania tego, czy na tym zarobi. Trzeba wziąć pod uwagę wiele danych i zastanowić się jak to policzyć. Proponujemy skorzystanie z naszej pomocy, gdyż możemy stworzyć odpowiednie narzędzie do tego celu. Będziesz wtedy mógł przeprowadzić obliczenia w ciągu jednej chwili.


Spis treści:
Co należy wziąć pod uwagę?
Podstawowe podejścia do kalkulacji
Dlaczego jest to tak ważne działanie?
Pogłębiona analiza kosztów pracy
Jak możemy Ci pomóc?

Co trzeba brać pod uwagę przy wyliczaniu ceny produktu?

Przy wyliczaniu ceny produktu liczy się wiele danych. Na pewno trzeba się dokładnie przyjrzeć sytuacji rynkowej, w tym przede wszystkim popytowi. Ten krok pozwala już wstępnie ocenić, czy znajdą się w ogóle chętni na nowy wyrób. Oczywiście jednym z kluczowych aspektów są koszty i to w jak najszerszym ich zakresie. Odnosi się je również względem skali planowanej produkcji. Nie sposób pominąć też działań konkurencji i ustalanych przez nią stawek. Wreszcie wpływ na ustalone wartości może mieć pozycja firmy na rynku oraz jej założenia. Po co to wszystko? Przede wszystkim po to, aby działać optymalnie i zyskać przewagę rynkową. I właśnie o tym chcemy dziś opowiedzieć.

Popyt i sytuacja rynkowa

Wypuszczenie nowego produktu zawsze musi poprzedzone analizą rynku. Dla wielu przedsiębiorców jest to jednak trudne, szczególnie przy podjęciu działalności w zupełnie nowym segmencie. Trzeba poznać specyfikę danego obszaru rynkowego, jego rozmiar i dowiedzieć się jaki jest popyt ze strony konsumentów. Z perspektywy firmy często pierwszym sygnałem o potrzebie klienta jest sam z nim kontakt. Jeżeli klienci pytają o niedostępne wyroby lub napływają na nie zapytania to jest to dla nas sygnał popytu.

Koszty i skala produkcji

Najprościej mówiąc cena jest kosztem powiększonym o marżę, Wyceną jest więć policzenie ile trzeba zapłacić za przygotowanie produktu. Kalkulacja to nie jedynie bezpośredni koszt wytworzenia, ale również koszty transportu, magazynów, reklamy, promocji itd. Liczymy również koszty zarządzania tj. utrzymanie zakładu, podatki czy utrzymaniem pracowników wyższego szczebla. Oczywiście przy tym wszystkim analizuje się strukturę produkcji, w tym jak kształtują się koszty przy różnym jej poziomie.

Ceny konkurencji

Nawet jeżeli ostateczna metoda ustalania ceny będzie nieco inna, to w całym procesie nie można zapominać o stawkach ustalanych przez konkurencję. Jest to działanie pozwalające przede wszystkim ocenić jaki jest poziom cen, który są w stanie zaakceptować nabywcy. Można dzięki temu uniknąć sytuacji w której firma zakładając sobie jakiś cel jeśli chodzi o zysk, przesadzi z nałożoną marżą, czego efektem będą stawki zbyt wygórowane dla klientów z danego segmentu. Ceny ustalane przez konkurentów są zatem pewnym punktem odniesienia, który warto uwzględnić w całej procedurze wyceny.

Pozycja firmy i jej wizja

Jeżeli nowy produkt nie wiąże się z wchodzeniem na zupełnie inny rynek, lecz taki, na którym przedsiębiorstwo ma już określoną pozycję, to też może to mieć niebagatelne znaczenie. Dobrze jest odnieść się do tego jak prezentowałaby się jakość produktu w odniesieniu do podobnego asortymentu dostępnego już w sprzedaży. W tym wszystkim nie można również zapomnieć o celach i kierunku jaki ustaliła sobie cała firma. Jeżeli przedsiębiorstwo kreuje się na markę luksusową, to nie wyceni produktów na minimalnym poziomie. Trzeba pamiętać, że spójność z zakładaną wizją firmy jest naprawdę ważna, także w zakresie polityki cenowej.

Podstawowe koncepcje kalkulacji ceny produktu. Jak wycenić produkt?

Istnieje wiele metod kalkulacji ceny produktu. Niektóre są mniej, a inne bardziej skomplikowane. Bazowymi i w praktyce najczęściej stosowanymi są te, w których stawki wylicza się głównie w odniesieniu do kosztów. W niektórych sytuacjach można się oprzeć na analizie rynku i ustaleniu pułapu względem samych konkurentów. Na popularności zyskuje natomiast działanie w którym liczy się to jaką wartość ma dany wyrób dla konsumenta. Firma odnosi się wtedy do tego jak dobrze zna swojego klienta oraz jego potrzeby. W takim ujęciu ustalanie ceny bywa mocno skomplikowane, gdyż nie zawsze bierze się pod uwagę tylko czynniki, które da się wyrazić liczbowo.

W oparciu o koszty

W tej sytuacji bazą jest obliczenie poziomu kosztów i dodania do nich określonej marży, co da całościową cenę. W takim podejściu dostępnych jest kilka koncepcji późniejszego ustalania stawek. Jedną z najczęściej stosowanych jest zasada narzutu, gdy producent chce uzyskać określony procent narzutu względem kosztów. Jest to na swój sposób uczciwe względem obu stron transakcji. Sprzedawcy otrzymują oczekiwany zysk, a klienci przystepne ceny. Minusem jest fakt, że w tym ujęciu nie jest uwzględniony aktualny popyt na produkt. Inną koncepcją wywodzącą się z metod kosztowych jest zasada docelowego zysku, w której ustalona zostaje cena. Ma ona na celu wypracowanie zakładanej stopy zysku względem zainwestowanych środków.

Względem konkurencji

W tym wariancie cenę ustala się przede wszystkim w oparciu o analizę rynku i w stosunku do tego co proponują inne firmy z tego segmentu. Zwykle bazuje się wtedy na średniej cenie rynkowej, od której można odjąć kilkanaście procent na marży, jeśli chce się podjąć wojnę cenową lub ustalić ten pułap trochę powyżej przeciętnej, gdy marka kreuje produkt premium. Oczywiście takie podejście nie oznacza, że nie należy wcześniej kalkulować kosztów. Jeżeli okaże się, że są one zbyt wysokie względem planowanej ceny, to należy szukać oszczędności choćby w obrębie kosztów stałych.

Na bazie subiektywnej wartości

Coraz popularniejszym podejściem jest dokonywanie wyceny nie tylko w oparciu o twarde dane, ale i to jaką dany produkt ma wartość dla klienta. Potrzebne są do tego pogłębione badania oczekiwań, potrzeb i możliwości konsumentów. Mówiąc wprost – trzeba doskonale poznać potencjalnego nabywcę. Takie myślenie dobrze oddaje stwierdzenie, że produkt jest tak naprawdę wart tyle, ile klient jest za niego w stanie zapłacić. Jeżeli taka analiza pokaże zatem, że firma może nałożyć na wyrób naprawdę dużą marżę i wciąż liczyć na dobre wyniki sprzedażowe, to jest to opłacalne działanie. Często dochodzi do tego, gdy opracowany produkt jest innowacyjny i wyróżnia się na tle rynkowych odpowiedników. Klienci nie mają wtedy alternatywy o podobnym poziomie jakości, więc są skłonni więcej zapłacić.

Dlaczego wycena produktu jest jednym z kluczowych działań?

Wycena produktu jest jednym z podstawowych działań w każdym przedsiębiorstwie. Pozwala nam na uzyskanie przewagi nad konkurencją. Przez swój charakter często bywa jednak zaniedbana lub zostaje dokonana w błędny sposób. Może to być bardzo szkodliwe dla firmy, gdyż tylko odpowiednio przeprowadzona analiza pozwala ocenić opłacalność produkowanego asortymentu. W kontekście potencjalnych produktów, może być też podstawą do wykorzystania szans pojawiających się na rynku. Jeżeli masz problem z samodzielną kalkulacją, możemy wykonać dla Ciebie narzędzie, które policzy je bardzo dokladnie. Otrzymasz niespotykaną na rynku kontroli kosztów podczas zmian w procesach. Łatwiej i szybciej policzysz także koszt nowych produktów.

Ocena opłacalności i wykorzystywanie rynkowych szans

Prawidłowe dokonanie wyceny jest oczywiście niezwykle ważne, ze względu na fakt, iż daje informację o progu opłacalności. Na bazie optymalnego skalkulowania kosztów można sobie odpowiedź na pytanie, jaka cena będzie podstawą do tego, żeby nie tracić, a zacząć odnotowywać planowane zyski. Będzie to tym bardziej istotne przy mniej standardowych produktach, które mogą być okazją do wpisania się w niewypełnione przestrzenie rynku i wykorzystania pojawiających się tam szans.

Bardzo ważnym aspektem, do którego trzeba przykładać szczególną wagę, jest dogłębna analiza kosztów pracy. Należy uwzględniać nakłady ponoszone w związku ze zużyciem mediów, narzędzi czy maszyn. Dopiero po takich działaniach przedsiębiorstwo jest w stanie dokładnie skalkulować, jaki jest czas wytworzenia konkretnego produktu i ile faktycznie to kosztuje. Na tej bazie można odpowiednio zaplanować zlecenie, żeby było ono dostarczone na czas. Dopiero po takiej analizie można też ustalić, ilu pracowników będzie potrzebnych do konkretnych zadań, można zaplanować przeglądy maszyn z utrzymaniem poprawności jeśli chodzi o ekonomiczną gospodarkę narzędziową, a przy odpowiednich narzędziach można na bieżąco monitorować zmiany w procesie i reagować na nie w czasie rzeczywistym. Właśnie taka analiza pozwoli Ci zyskać przewagę nad konkurencją.

Skorzystaj z naszej pomocy

Reprezentowane przez nas podejście oraz oferowane w tym celu narzędzia są źródłem możliwości wypracowania przewagi rynkowej. Dzieje się tak dzięki przyśpieszonemu procesowi decyzyjności i reagowaniu na zmiany. Poprzez wyliczenie rzeczywistych kosztów można szybko ustalić optymalną marżę. Możliwe jest wówczas poprawne zaplanowanie promocji, polityki cenowej oraz sprzedaży. Wszystko to łączy się z cenną koncepcją zarządzania produkcją zgodną z Lean. Eliminujemy w ten sposób szeroko rozumiane marnotrawstwo. Zauważ, że analizując koszty w ten sposób, można dostrzec jakie jest podejście konkurentów dla podobnych produktów. Mowa tu o zarówno metodach pracy jak i jakości. Widoczne jest czy konkurent stosuje politykę jak najniższych kosztów przy niżej jakości. A może chce utrzymać jakość, lecz pracuje poniżej minimalnych kosztów i skazuje się na brak zarobku. Można też dostrzec, że konkurent odnalazł lepszy sposób pracy, co będzie bodźcem do skutecznych działań usprawniających proces. Biorąc pod uwagę to jak ważna jest odpowiednia kalkulacja ceny produktu, nie warto pozostawiać tutaj niczego przypadkowi. Nie jest to oczywiście łatwe zadanie, więc dobrze jest stawiać na sprawdzone rozwiązania. Jeśli widzisz potencjał w swoich produktach i chcesz je poprawnie wycenić, to przygotujemy narzędzie pod kątem Twojej specyfiki. Nasze dane opierają się dokładnych obliczeniach, które pozwolą Ci podejmować najkorzystniejsze decyzje. Dokładność wyliczeń Cię zaskoczy.

Kliknij, aby ocenić post
[Liczba ocen: 1 Średnio: 5]