Szkolenia LEAN. Dlaczego z nich skorzystać?

Szkolenia LEAN

Szkolenia LEAN przydadzą się nie tylko w firmach produkcyjnych, ale i o innym profilu działalności. Można je zastosować w przedsiębiorstwach typowo biurowych czy nawet usługowych. Wszystko przez to, że koncepcja opiera się na pewnych uniwersalnych założeniach, które dają korzyści w różnych branżach. Podczas szkoleń dowiesz się, jakie są narzędzia i jak prawidłowo je wdrożyć, by osiągnąć odpowiednie efekty, nie tylko w odchudzeniu procesów, ale i całkowitej zmianie myślenia personelu.

Spis treści
Co za tym przemawia w sferze produkcyjnej?
Przydatne nie tylko w produkcji
Idea tej koncepcji
Narzędzia wykorzystuje się w firmach o innym profilu
Skorzystaj z naszych szkoleń

Co może dać szkolenie Lean Manufacturing?

Szkolenie Lean Manufacturing opiera się na teoretycznym i praktycznym wyjaśnieniu idei zarządzania produkcją w ramach oszczędnego gospodarowania zasobami, przy eliminowaniu marnotrawstwa. Znacząco odróżnia to ten nurt od tradycyjnego podejścia, w którym dominują duże partie produkcji zamiast utrzymania jej ciągłości. W praktyce może to pomóc w skróceniu czasu realizacji zadań i poprawie jakości, przy obniżeniu samych kosztów.

Czym jest Lean Manufacturing?

Samo słowo „lean” tłumaczy się na „szczupły”, a w tym przypadku odnosi się to oczywiście do produkcji. Za tym terminem kryje się pewien system zarządzania w przedsiębiorstwie o charakterze wytwórczym. Ma ono prowadzić właśnie do „wyszczuplania” procesów, dzięki eliminacji marnotrawstwa, ale nie tylko w samych surowcach, ale też zbędnych operacjach i procedurach. Jednocześnie cały czas kluczowe pozostaje zagwarantowanie odpowiednich wartości klientom, zatem na takich działaniach nie może stracić jakość wyrobów. Cała koncepcja wywodzi się ze sfery przemysłu, gdyż była zaimplementowana w japońskiej Toyocie, a doprowadzając do znakomitych wyników tej firmy i jej międzynarodowej ekspansji, spopularyzowała się na całym świecie.

Co wyróżnia tę koncepcję na tle tradycyjnego podejścia do produkcji?

Filozofia ta odbiega od tradycyjnego podejścia do produkcji niemalże na każdym gruncie. Jedną z podstawowych różnic jest odejście od wytwarzania w dużych partiach, na rzecz ciągłego przepływu produktów, dzięki czemu możliwa jest również realizacja kolejnego z zadań, jakim jest maksymalne ograniczanie zapasów. Z tego względu jednym z kluczowych działań jest stworzenie systemu dostaw dokładnie na czas. LEAN gwarantuje jednak wiele innych narzędzi, które odpowiednio zastosowane, mogą przynieść firmie ogromne korzyści.

Jakie mogą być korzyści?

Jedną z najbardziej zauważalnych zmian powinna być o wiele większa wydajność, wynikająca z lepszej organizacji pracy. Przy tradycyjnym zarządzaniu można bardzo dużo stracić na przestojach spowodowanych złym rozdzieleniem zadań pracownikom, problemami z obłożeniem maszyn czy dobrym zaplanowaniem dostaw. Implementując narzędzia LEAN można podnieść wydajność, zredukować poziom zapasów w toku produkcji i skrócić czas wytworzenia wyrobu. Jednocześnie znacząco może być podniesiona jakość produktu, podczas gdy faktyczny koszt jego przygotowania zmaleje, poprzez ograniczenie marnotrawstwa i efektywniejszy plan organizacji pracy.

Pracownicy firmy podczas szkolenia

Szkolenia z Lean Management nie tylko dla firm produkcyjnych

Warto zauważyć, że szkolenia z Lean Management dedykowane są nie tylko firmom produkcyjnym. Niekoniecznie muszą być one dedykowane wielkim przedsiębiorstwom, gdyż narzędzia stosowane w tej koncepcji przydają się i w mniejszych podmiotach o zupełnie innym profilu działalności. Wynika to z tego, że LEAN rozumiane w szerszym charakterze, niesie za sobą pewne uniwersalne wartości, które można przełożyć w zasadzie na każdą branżę. Stąd coraz częściej idea ta przenika do innych biznesów i obszarów przedsiębiorstw.

Dość uniwersalny charakter założeń tej koncepcji

Lean Management jest pojęciem nieco szerszym od samego Lean Manufacturing, wskazując na to, że koncepcja takiego zarządzania wcale nie musi ograniczać się do sfery produkcyjnej. Opiera się na prowadzeniu przedsiębiorstwa z dostosowaniem go do warunków rynkowych, nawet kosztem przekształceń w działalności i strukturze organizacyjnej. LEAN może wpływać zresztą na całą strukturę firmy, czyniąc ją bardziej elastyczną. Bardzo ważne jest przy tym stałe doskonalenie przedsiębiorstwa, także poprzez liczne szkolenia. Duży nacisk kładzie się na zmianę myślenia nie tylko personelu niższego szczebla, ale i tego najwyższego, czyli kierownictwa. Istotna jest praca zespołowa i wspólne podejmowanie decyzji, a przy tym pełne zaangażowanie w procesy przez pracowników każdego szczebla. Na tych niższych często tworzy się odrębne zespoły pracujące nad konkretnymi zadaniami. Dość inwazyjny charakter koncepcji LEAN sprawia, iż często znajduje ona zastosowanie na etapie restrukturyzacji.

Rosnąca popularność poza sferą produkcji

Choć takie zarządzanie opracowano na podstawie działań firmy z branży wytwórczej, to obecnie LEAN zdecydowanie wykroczyło już poza samą sferę produkcyjną. Przedstawiane wartości są dość uniwersalne, a narzędzia znajdują zastosowanie w różnych branżach i w wielu obszarach samych przedsiębiorstw. Kładzie się przy tym nacisk na procesy dające realną wartość dla klienta, przy jednoczesnym maksymalnym uproszczeniu procedur. W praktyce zatem może to znaleźć przełożenie nawet na mniejsze firmy usługowe, którym też zależy w końcu na takich właśnie efektach. Przy tej koncepcji niezwykle ważne jest zachowanie szacunku i budowanie zaufania w zakresie całego personelu, co doprowadza przy okazji do wzrostu roli pracowników w przedsiębiorstwie, w obrębie każdego szczebla firmy. Do popularnych narzędzi LEAN wykorzystywanych w zasadzie w każdej dziedzinie biznesu należą obecnie mapowanie procesów, 5S czy Kaizen. Trzeba jednak pamiętać, że same w sobie nie stanowią one jeszcze rozwiązania, gdyż konieczne jest ich odpowiednie zaimplementowanie.

Zdecyduj się na nasze szkolenia LEAN

Zapraszamy do skorzystania z naszych szkoleń LEAN, które przydadzą się w każdej firmie. Na pewno korzyści wyniosą z nich te działające w przemyśle, ale nie tylko, ponieważ i firmy typowo biurowe oraz usługowe mogą zaczerpnąć z tego rozwiązania, które przełożą się na budowanie późniejszych wartości i zwiększenie zadowolenia pracowników oraz klientów. Sprawdza się to w mikroprzedsiębiorstwach i największych koncernach. Nasze szkolenie obejmuje wykład z teorii narzędzi LEAN i warsztaty praktyczne, z których dowiecie się jak je wdrożyć oraz stosować. Dopiero wtedy wiedza to może się przełożyć na wymierne skutki, widoczne w poprawie wydajności firmy.

Koncepcja Lean Management należy obecnie do jednych z najpopularniejszych i najszerzej stosowanych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Wykorzystuje się ją w firmach produkcyjnych, z których bierze się jej geneza, ale nie tylko, gdyż obecnie rozwiązania te można zastosować również w biurach i punktach usługowych. W tym celu potrzebna jest jednak wiedza teoretyczna i praktyczna, którą można nabyć na szkoleniach, więc zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Kliknij, aby ocenić post
[Liczba ocen: 1 Średnio: 5]