Redukcja kosztów w firmie produkcyjnej

Redukcja kosztów w firmie produkcyjnej

Redukcja kosztów w firmie produkcyjnej ma na celu wyeliminowanie zbędnych wydatków i zwiększenie zysków. Często kojarzy się to z kryzysem w przedsiębiorstwie, zwolnieniami i ograniczaniem liczby maszyn. Takie podejście nie daje jednak długofalowych rezultatów, dlatego ważne są rozsądne działania optymalizacyjne. Niwelując marnotrawstwa i nadmierne gromadzenie zapasów można obniżyć koszty bez drastycznych działań, które wpłyną negatywnie na personel. Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy.

Spis treści
Czy musi się to wiązać ze zwolnieniami i cięciem wydatków?
Kiedy się ją przeprowadza?
Czy warto ciąć koszty za wszelką cenę?
Działania optymalizacyjne
Jak powinno to przebiegać?
Marnowanie surowców i czasu
Nadmierne zapasy
Nasze wsparcie

Czy redukcja kosztów w firmie produkcyjnej musi oznaczać zwolnienia i ograniczanie wydatków?

Redukcja kosztów w firmie produkcyjnej jest konieczna, gdy przedsiębiorstwo przestaje być rentowne lub oceni, że może osiągnąć większe zyski. Często mylnie kojarzy się z masowymi zwolnieniami, lecz te zwykle przynoszą tylko krótkotrwałe skutki, a zmniejszają w praktyce potencjał i doprowadzają do zniechęcenia pozostałych pracowników. Rozsądnym podejściem jest zatem przeprowadzenie przemyślanych działań optymalizacyjnych. Docelowo dadzą one o wiele lepszy efekt.

Kiedy się ją przeprowadza?

Przeprowadzenie redukcji kosztów jest na pewno konieczne, gdyż okaże się, że firma przestaje być rentowna, a więc wydatki zaczynają przeważać nad wpływami, przez co przedsiębiorstwo traci pieniądze, zamiast je zarabiać. Czasem jest ona również uzasadniona, gdy wiadomo, że firma ponosi zbędne koszty i ich wyeliminowanie może prowadzić do zwiększenia zysków. Bardzo często dochodzi jednak do tego w sytuacji kryzysowej, w której na szali znajduje się przyszłość danego podmiotu. Od ograniczenia kosztów może zależeć to, czy firma będzie w stanie dalej funkcjonować.

Czy cięcia kosztów są dobrym pomysłem?

Redukcje kosztów często kojarzą się negatywnie z kilkoma trudnymi tygodniami, w których trakcie niektóre osoby rozstają się z firmą, innym ograniczane są zarobki, a z hali znikają niektóre maszyny. Rzeczywiście wiele firm, szczególnie w przeszłości, tak właśnie podchodziło do ograniczania kosztów, lecz jest to myślenie bardzo zgubne. Oczywiście da to doraźny skutek, ale może oddziaływać negatywnie w szerszej perspektywie, gdyż pozbywamy się wiedzy i doświadczenia którymi są ludzie. Pracownicy, którzy zostaną na stanowiskach, będą mniej zmotywowani i oddani firmie, przez co spadnie ich efektywność. Zmniejszenie zasobów ludzkich czy maszynowych ogranicza z kolei sam potencjał produkcyjny. Docelowo nie jest to zatem najlepszy pomysł.

Kluczem optymalizacja

Zamiast drastycznych cięć najlepiej postawić na systematyczne optymalizowanie kosztów produkcji. Może się okazać, że zbyt duże koszty wynikają z błędów popełnianych na różnych szczeblach przedsiębiorstwa. Często oznacza to, że nie trzeba zwalniać żadnego pracownika i rezygnować z jakiejkolwiek maszyny, a wciąż można zmniejszyć koszty i poprawić działanie firmy, nie tylko tymczasowo, ale i z myślą o przyszłości.

Praca firmy produkcyjnej

Jak powinna przebiegać redukcja kosztów w firmie produkcyjnej?

Dobrze, jeżeli redukcja kosztów w firmie produkcyjnej jest zorientowana nie tylko na doraźny, ale i długoterminowy skutek. Właśnie dlatego tak ważna jest optymalizacja, gdyż dzięki niej przedsiębiorstwo zauważy korzyści nie tylko w pierwszych miesiącach, ale i w przyszłości. Jednym z podstawowych działań jest ograniczenie marnowania surowców czy czasu potrzebnego na wytworzenie produktów. Należy dążyć do ograniczania zapasów, ponieważ są one zamrożonym kapitałem. Czasem konieczne jest rozwiązanie problemów w obrębie całego procesu, ponieważ jego efektywność ma bezpośredni wpływ na wysokość samych kosztów. Zachęcamy do korzystania z naszych szkoleń czy też wsparcia w zakresie audytu i wdrażania działań optymalizacyjnych.

Osiągnięcie długofalowych rezultatów

Bardzo ważne jest to, żeby podejmować działania, dzięki którym koszty będą redukowane konsekwentnie i stabilnie. Gwałtowne cięcie wydatków da efekt w pierwszych miesiącach, ale po nich może się okazać, iż wydatki ponownie pójdą w górę, podczas gdy wpływy jeszcze zmaleją, przez co firma znowu zacznie generować straty zamiast zysków. Dzięki optymalizacji można tymczasem osiągnąć długoterminowe rezultaty.

Eliminowanie marnotrawstwa

Jednym z podstawowych sposobów jest skoncentrowanie się na wyeliminowaniu wszelkiego marnotrawstwa. Co ważne, nie należy tego rozpatrywać tylko w zakresie samych surowców, ale i innych nakładów pracy, takich jak czas potrzebny na realizację poszczególnych zadań. Świetnie sprawdza się tu koncepcja LEAN i oferowane przez nią narzędzia. Sprowadza się ona do myślenia o „odchudzaniu” procesów nie tylko w obrębie kierownictwa, ale i wszystkich pracowników. Kluczowe jest namierzenie marnotrawstwa i podjęcie kroków w celu jego eliminowania. W praktyce cała firma myśli wtedy o tym, jak obniżać koszty produkcji i zwiększać efektywność, co prowadzi do rozwoju personelu i przedsiębiorstwa.

Redukcja zapasów

Częstym błędem firm produkcyjnych jest generowanie nadmiernych zapasów. Tak naprawdę są one zamrożonym kapitałem, podczas gdy firma może potrzebować tych pieniędzy do dalszego funkcjonowania. Powinno się zatem dążyć do maksymalnego zmniejszenia wszelakich zapasów. Służą do tego różne koncepcje, w tym popularna metoda just-in-time. Dobre działania mogą prowadzić do ograniczania ilości surowców oraz wyrobów gotowych na magazynach, uwolnienia zamrożonego kapitału i zmniejszenia kosztów produkcji.

Rozwiązywanie problemów z procesami

Czasem do nadmiernych kosztów przyczyniają się problemy powstałe w obrębie danego procesu. Zmniejszają one efektywność, a to prowadzi do zwiększania kosztów. Mogą to być zakłócenia o bardzo różnych charakterze, od jakościowych po organizacyjne. Ważne jest zatem zdiagnozowanie wszelkich problemów w obrębie procesu i znalezienie sposobów na ich rozwiązanie.

Skorzystaj z naszego wsparcia

Samodzielne redukowanie kosztów bywa problematyczne, gdy pracownicy firmy nie mają odpowiedniej wiedzy na ten temat. Często menedżerom i kierownikom brakuje też obiektywizmu, co utrudnia zdiagnozowanie problemów i przeprowadzenie działań naprawczych. Bardzo pomocne okazuje się zatem wsparcie podmiotów z zewnątrz. Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy. Możemy się zająć audytem procesów w firmie i następnie zaproponować rozwiązania, które możecie wdrożyć samemu lub w ramach wspólnego projektu. Polecamy także nasze szkolenia, które prowadzą do rozwoju pracowników. Oferujemy takie z zakresu narzędzi LEAN czy dedykowane dla firm produkcyjnych, podczas których omawiane są kwestie zarządzania procesem, utrzymania jego płynności, redukcji czasu i kosztów czy podnoszenia jakości oraz bezpieczeństwa i ergonomii.

Redukcja kosztów w firmie produkcyjnej wywołuje u wielu osób negatywne skojarzenia, lecz odpowiednio przeprowadzona, w formie działań optymalizacyjnych, da pozytywne skutki dla przedsiębiorstwa. Nie oznacza to wcale konieczności dokonywania masowych zwolnień i cięć wydatków, które dałyby efekt jedynie doraźny, a nie długofalowy. Zachęcamy do skorzystania z naszych szkoleń lub pomocy w audycie procesu i wprowadzeniu działań usprawniających funkcjonowanie firmy.

Kliknij, aby ocenić post
[Liczba ocen: 1 Średnio: 5]