OPTYMALIZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH

Optymalizacja procesów biznesowych pozwala na zwiększenie wydajności firmy. Przekłada się to na jej zyski i większe zadowolenie klientów. Dzieje się tak ze względu na to, że eliminowane są zbędne koszty czy marnotrawstwo czasu oraz zasobów potrzebnych na określone działania. Lepsza praca całego przedsiębiorstwa znajdzie odzwierciedlenie w produkcie końcowym, który trafi do odbiorców szybciej i mniejszym kosztem. Możemy pomóc w skutecznym przeprowadzeniu projektu takich usprawnień.


Spis treści:
Jak przystąpić do takich działań?
Kiedy trzeba się na to zdecydować?
Analiza i określanie celów
Działać samemu czy z pomocą zewnętrznego podmiotu?
Skorzystaj z naszej pomocy
Zdecyduj się na szkolenie dla personelu

Jak przystąpić do optymalizacji procesów biznesowych w firmie?

Optymalizacja procesów biznesowych jest naturalnym działaniem, ponieważ każdej firmie zależy na zwiększaniu wydajności i efektywności. O potrzebie usprawnień mogą świadczyć nadmierne koszty, opóźnienia w realizacji poszczególnych zadań czy gorsza jakość produktu. Nie zawsze środki zainwestowane w poprawę sytuacji dają oczekiwane efekty. Kluczem jest opracowanie dobrego projektu zmian, opartego o wstępną analizę sytuacji w firmie, i ustalenie celów, jakie mają być osiągnięte. Warto podjąć przy tym współpracę z zewnętrznym podmiotem. Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy, zarówno w zakresie samego audytu, jak i poprowadzenia całego projektu reinżynieringu.

Kiedy zachodzi taka potrzeba?

W każdym przedsiębiorstwie występują procesy biznesowe, które mogą dotyczyć różnych obszarów – produkcyjnych, logistycznych czy sprzedażowych. Znajdują one odzwierciedlenie w szybkości realizowania zadań, jakości produktów i ponoszonych kosztach. Nie zawsze procesy te są jednak odpowiednio zaprojektowane. O konieczności przyjrzenia się im bliżej mogą świadczyć powtarzające się problemy w którymś z obszarów, opóźnienia czy nadmierne koszty, przekładające się na problemy z rentownością. Wykrycie ewentualnych błędów i sprawne przeprowadzenie projektu optymalizacji może pomóc w wyeliminowaniu marnotrawstwa, zmaksymalizowaniu wydajności pracowników, a przez to zwiększeniu zadowolenia klientów.

Analiza stanu obecnego i wyznaczanie celów

Punktem wyjścia do takich działań jest przeprowadzenie analizy aktualnego stanu przedsiębiorstwa oraz wyznaczenie celów projektu. Tylko wtedy można zaplanować działania, które realnie wpłyną na usprawnienie procesów. Częstym błędem jest trywialne podchodzenie do formułowania celów oraz określenia kryteriów skuteczności planowanego projektu. W takiej sytuacji może się potem okazać, że mimo inwestowania sporych środków w procesy optymalizacyjne nie ma to przełożenia na efekty pracy.

Wykonać projekt samodzielnie czy zlecić go zewnętrznemu podmiotowi?

Część firm chce wprowadzać usprawnienia na własną rękę, co także może się okazać skuteczne, choć praktyka pokazuje, że większość przedsiębiorstw decyduje się jednak na skorzystanie z pomocy podmiotu zewnętrznego. Dotyczy to w szczególności właśnie etapu analizy działalności firmy. Osoby spoza organizacji są w stanie wnieść świeże spojrzenie na wiele kwestii, przez co dostrzegają błędy niewidoczne dla pracowników znajdujących się wewnątrz przedsiębiorstwa. Firmy oferujące pomoc w takim zakresie mogą się ograniczyć do dokonania analizy i zaproponowania ewentualnych rozwiązań lub uczestniczyć w całym projekcie optymalizacji.

Pomożemy z audytem lub całym projektem

Jeżeli uważasz, że Twoja firma nie działa tak wydajnie jak mogłaby funkcjonować i zamierzasz sięgnąć po pomoc z zewnątrz w celu optymalizacji procesów, to zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Możemy zająć się audytem, który pomoże w ustaleniu wąskich gardeł w łańcuchu procesów, które utrudniają sprawne działanie i prowadzą do niepotrzebnych strat. Wskażemy obszary wymagające poprawy i zaproponujemy rozwiązania, które mogą pomóc w zwiększeniu efektywności. Jeśli nie chcesz natomiast zajmować się tym samodzielnie, możemy podjąć również działania w obrębie szerszego projektu optymalizacji funkcjonowania firmy. Taki projekt może być też wykonany przez obie strony, co bardziej zaangażuje personel przedsiębiorstwa i zmotywuje go do rozwoju.

Postaw na szkolenie z optymalizacji procesów biznesowych

Jeżeli chcesz usprawnić działanie firmy w dłuższej perspektywie czasowej, na pewno warto zdecydować się na szkolenie z optymalizacji procesów biznesowych. Przekładają się one na większą wiedzę i świadomość pracowników przedsiębiorstwa. To działania personelu decydują ostatecznie o sukcesie firmy, dlatego warto inwestować w ich rozwój. Oferujemy różne szkolenia, które na pewno wpłyną na zwiększenie efektywności zatrudnionych osób.

Ważna rola pracowników w przedsiębiorstwie

Warto pamiętać o tym, że o ostatecznym kształcie firmy decydują pracownicy. To ich działania przekładają się bezpośrednio na czas realizacji zadań czy jakość oferowanych usług lub produktów. Z tego względu to personel okazuje się potem kluczowy w zakresie optymalizacji procesów. Nawet najlepiej zaplanowane działania usprawniające nie dadzą efektów, jeżeli okaże się, że pracownicy nie mają odpowiedniej wiedzy, która pozwali im na wdrożenie zaproponowanych rozwiązań. Właśnie dlatego tak istotne jest przeprowadzanie w organizacji wielu kursów.

Jakie szkolenia oferujemy?

Szkolenia wpływają w dużej mierze na rozwój i dążenie firmy do osiągania stanu perfekcji. Są zatem konieczne w każdym przedsiębiorstwie, bez względu na jego skalę czy branżę w której funkcjonuje organizacja. Dobrze przekazana wiedza teoretyczna, poskutkuje także umiejętnością wdrożenia odpowiednich działań w praktyce. Takie szkolenia są zatem inwestycją w pracowników firmy, zwiększając ich produktywność i poprawiając efektywność czasu pracy, co znajdzie przełożenie w kluczowych wskaźnikach wydajności. Oferujemy kursy z zakresu: modelowania procesów, optymalizacji utrzymania ruchu, działań w firmach produkcyjnych, analizy ryzyka, narzędzi LEAN, rozwiązywania problemów w organizacji, optymalizacji procesów logistycznych i zarządzania procesami. Działania w celu usprawnienia procesów biznesowych wymagają odpowiedniej analizy stanu firmy i określenia celów, popartych wymiernymi kryteriami. Wtedy można znaleźć obszary naprawdę wymagające poprawy i wdrożyć rozwiązania, które ograniczą koszty i zwiększą efektywność. Warto skorzystać przy tym z usług zewnętrznego podmiotu. Oferujemy pomoc w zakresie audytu, przeprowadzenia całego projektu optymalizacji, jak i w obrębie szkoleń dla pracowników!

Kliknij, aby ocenić post
[Liczba ocen: 1 Średnio: 5]