REENGINEERING W PRZEDSIĘBIORSTWIE. CO WARTO WIEDZIEĆ?

Reengineering w przedsiębiorstwie obejmuje zwykle dość gruntowne zmiany w obrębie procesów, które mają usprawnić funkcjonowanie firmy. Odpowiednio przeprowadzony pozwoli na podnoszenie efektywności pracy, przy zmniejszeniu kosztów i lepszym wykorzystaniu dostępnych zasobów. Wzrasta też rola pracowników w przedsiębiorstwie, a jednym z efektów ma być także wzrost zadowolenia klientów. Przeprowadzenie takiego projektu nie jest jednak proste, zatem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy.


Spis treści:
Kiedy się na to zdecydować?
Istota reengineeringu
Jakie podmioty się na to decydują?
Skorzystaj z naszej pomocy
Poznaj korzyści

Kiedy zdecydować się na reengineering w przedsiębiorstwie?

Warto zaznaczyć, że reengineering w przedsiębiorstwie jest koncepcją zarządzania opartą o dość gruntowne zmiany. Z tego względu zwykle decydują się na to firmy dostrzegające wyraźne symptomy, świadczące o potrzebie przemodelowania procesów. Może to wynikać z już istniejących problemów, jak i sygnałów z całej branży, które mogą sugerować, iż tradycyjne struktury przedsiębiorstwa nie dadzą oczekiwanych efektów w przyszłości. Istotne jest jednak to, że w takim projekcie nigdy nie ma gotowych rozwiązań i wiele zależy od analizy sytuacji w danej firmie. Działania te wiążą się z dużą odpowiedzialnością i nie są łatwe we wdrożeniu, więc ważna może się okazać pomoc specjalistów – polecamy zatem skorzystanie przy tym z naszych usług.

Istota tej koncepcji

Jest to stosunkowo nowa koncepcja, jeżeli chodzi o modele zarządzania przedsiębiorstwem, która opiera się na gruntownych przekształceniach procesów, w celu poprawienia funkcjonowania firmy. W większości przypadków oznacza to swego rodzaju odchodzenie od tradycyjnych struktur i schematów, na rzecz tworzenia zespołów odpowiedzialnych za konkretne procesy. Cała idea jest dość radykalna, a skutkiem ma być poprawa efektywności, osiągnięta w stosunkowo krótkim czasie. Stąd zachodzi potrzeba wyraźnego przeprojektowania procesów. Zwykle wybiera się przy tym te główne, a nie stosuje zmian we wszystkich jednocześnie. Kryteriami wyboru są to zwykle te obszary w funkcjonowaniu firmy, które generują największe koszty, opóźnienia czy inne problemy w dużej skali.

Jakie firmy wdrażają takie działania?

Ze względu na dość radykalne podejście wynikające z tej koncepcji zwykle na jej wprowadzenie decydują się firmy o wyraźnych potrzebach względem zmiany funkcjonowania przedsiębiorstwa. Najbardziej oczywistymi kandydatami są podmioty mające kłopoty finansowe czy z jakością produktów. Na takie zmiany mogą się też jednak decydować firmy, które na razie nie borykają się z trudnościami, lecz widzą taką perspektywę na przyszłość, w związku z innowacjami w branży czy nowymi konkurentami na rynku. Wyjątkowym przypadkiem są firmy będące w rozkwicie, które decydują się na reengineering, ponieważ opierają swoją działalność na ambicji oraz agresywnej i odważnej postawie, w której poważne zmiany mają być bodźcem do dalszego rozwoju.

Możemy pomóc w takim projekcie

Samodzielne przeprowadzenie takich działań jest możliwe, choć na pewno będzie niezwykle trudne. Wymaga też bardzo wykwalifikowanej kadry, odpowiednich struktur zarządzania i oczywiście znajomości zasad wprowadzania takich zmian. Bardzo pomocne może być jednak wsparcie podmiotu z zewnątrz. Oferujemy przy tym nasze wsparcie w zakresie takich projektów. Wszelkie działania będą poprzedzone obiektywnym audytem, który pozwoli na dotarcie do wszelkich problemów czy odnalezieniu niewykorzystanego potencjału. Pomożemy w identyfikacji wąskich gardeł i przemodelowaniu procesów, tak żeby nie były one niczym zakłócone. Podpowiemy o potencjalnych szansach rozwoju, których nie dostrzegasz będąc wewnątrz firmy i zmotywujemy pracowników do rozwoju. Oczywiście zajmujemy się również zmianami w organizacji pracy – od jej modyfikacji, po tworzenie zasad na nowo, w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności, przy pełnym wykorzystaniu potencjału ludzkiego i dostępnych zasobów. Taki projekt możemy wykonać wspólnie, co zwiększy wiarę pracowników w ich możliwości i będzie się przyczyniać do dalszego rozwoju firmy.

Co daje reengineering w przedsiębiorstwie?

Reengineering w przedsiębiorstwie może obejmować różne działania – od całkowitej zmiany organizacji pracy po eliminowanie ewentualnego marnotrawstwa. Obejmuje to wiele faz, lecz wszystko rozpoczyna się od wyboru konkretnego procesu, a kończy się na wdrożeniu nowego rozwiązania i mierzeniu rezultatów jego wprowadzenia. Głównym celem całego projektu ma być poprawa funkcjonowania firmy, która objawia się w szeregu korzyści, wynikających z dobrze przeprowadzonej optymalizacji procesów.

Jak przebiega?

Takie działania przeprowadza się wieloetapowo. Punktem wyjścia jest wybór procesu, który ma ulec zmianom. Następnie zawiązywany jest zespół odpowiedzialny za reengineering, który ma zdefiniować cele, przedstawić wizję rozwoju i wybrać metody działania. Kluczowe są przy tym regularne spotkania i konsultacje, w celu analizy kosztów i korzyści czy też ustaleniu postępu prac lub braku realizacji zadań. Na bieżąco dochodzi wtedy do analizy przyczyn bieżącej sytuacji i wdrożenia rozwiązań naprawczych. Finalnym krokiem zawsze musi być także zmierzenie rezultatów – dlatego na początku ważne jest określenie mierzalnych celów, które są potem wyznacznikiem skuteczności podjętych działań.

Korzyści z takiego działania

Oczywiście ogólną i naczelną korzyścią ma być podnoszenie efektywności działań firmy. To objawia się jednak w różny sposób. Może to być widoczne w kontekście skracania czasu pracy, przy osiąganiu podobnych lub lepszych wyników. Wymiernym skutkiem będą również mniejsze koszty, związane choćby z wyeliminowaniem zbędnych działań czy unikaniu marnotrawstwa zasobów. Warto zaznaczyć, że cała koncepcja jest też oparta na nadawaniu potrzebom klienta najwyższego priorytetu, więc skutkiem wdrożenia takiego projektu powinien być wzrost zadowolenia odbiorców. Istotną kwestią jest przy tym perspektywa pracowników, którzy wskutek przemodelowania procesów zaczynają zwykle odgrywać większą rolę w przedsiębiorstwie, co często wiąże się z ich większymi zarobkami. Te są jednak uzasadnione z perspektywy pracodawcy – firma działająca efektywniej ponosi mniejsze koszty w innych obszarach i generuje zyski, zatem część środków może być w pełni racjonalnie przeznaczona na wzrost wynagrodzeń. Reengineering procesów jest koncepcją stale zyskującą na uznaniu i stosowaną przez coraz większą liczbę współczesnych przedsiębiorstw. Może ona wynikać z problemów w funkcjonowaniu firmy, ale też chęci zmiany struktur i lepszego przystosowania się do dalszych wyzwań na rynku. Odpowiednio przeprowadzony projekt poskutkuje podniesieniem efektywności, zatem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy i podjęcia się takich działań w Twojej firmie!

Kliknij, aby ocenić post
[Liczba ocen: 1 Średnio: 5]