ANALIZA STANOWISKA PRACY

Analiza stanowiska pracy pozwala dostrzec ewentualne niedociągnięcia, która mogą dotyczyć różnych aspektów. Czasem wynikają z bezpośrednich kwestii organizacyjnych czy planowania poszczególnych zadań. Takie błędy oznaczają nie tylko ryzyko zakłóceń w procesach i spadku efektywności, ale oddziałują destrukcyjnie na pracowników. W najgorszych przypadkach mogą prowadzić do problemów zdrowotnych, ale poza tym widoczne są obniżki motywacji oraz późniejsze pogorszenie się wizerunku danej firmy.


Spis treści:

Czemu nie warto lekceważyć takich działań?
Co mogą dać usprawnienia w tym zakresie?
Dbanie o pracowników
Większa motywacja personelu
Korzyści dla całej firmy
Jakie mogą być działania naprawcze?

Dlaczego nie warto zaniedbywać analizy stanowiska pracy?

Analiza stanowiska pracy pozwala na dostrzeżenie błędów w ewentualnych konstrukcjach samych miejsc roboczych, planowaniu zadań czy nawet wytycznych go ich wykonywania. Nie warto tego zaniedbywać, gdyż długofalowym skutkiem takich problemów będą gorsze wyniki całej firmy. Może też dochodzić do tego, że kłopoty z jednym stanowiskiem będą opóźniały czy zakłócały przebieg całego procesu, gdy ten przebiega etapami, które są od siebie uzależnione. Często dostrzegalne są problemy z ergonomią stanowisk, co wpływa na zmęczenie, a w najgorszym przypadku problemy zdrowotne pracowników. Pracodawca odczuje to od razu, ale i w przyszłości, gdy taka osoba pożegna się z pracą i będzie zniechęcać do niej innych.

Gorsza efektywność i utrata ewentualnego potencjału

Zarówno w biurach, jak i zakładach produkcyjnych, dostrzegalne jest to jak w ciągu dnia systematycznie spada efektywność pracy. Często zrzuca się to po prostu na karb zmęczenia, lecz warto zadać sobie pytanie o dokładne przyczyny. Niejednokrotnie okazuje się, że wynika to właśnie z źle rozplanowanego stanowiska lub nawet błędów w zadaniach przypisywanych do konkretnej roli w całości procesu. Może się to przyczyniać do konieczności spędzania na miejscu pracy większej ilości czasu niż jest to realnie potrzebne, a wiadomo, że im pracownik będzie tam dłużej w ciągu jednej zmiany, tym gorzej będzie wykonywał swoje zadania. Dodatkowym minusem jest fakt, że poprzez takie błędy można marnować potencjał danej osoby, która jest mniej efektywna, ale nie ze swojej winy. Zidentyfikowanie problemów i działania usprawniające mogą się przyczynić do tego, że okaże się, iż ten sam efekt lub nawet lepszy, można uzyskać w krótszym czasie. Pracownik nie musi wtedy zostawać po godzinach i nie traci wyraźnie na wydajności na żadnych etapie wykonywania swoich obowiązków.

Ewentualne zaburzenia całych procesów

Zależnie od konstrukcji większych procesów w firmie, zdarza się tak, że przechodzą one etapowo i są przy tym od siebie zależne. Mówiąc wprost – wykonanie określonych zadań na jednym stanowisku, pozwala dopiero na kontynuowanie procesu na stanowisku kolejnym. Tym samym wszelkie opóźnienia lub tym bardziej poważniejsze błędy w jednym miejscu, mogą w efekcie paraliżować cały proces w firmie, prowadząc do utraty czasu i generowania kolejnych kosztów finansowych.

Działanie na niekorzyść pracowników

Dobry pracodawca musi mieć świadomość, że odpowiednio organizując stanowisko, a nade wszystko dbając o jego ergonomię, nie tylko wykonuje swoje obowiązki wynikające z przepisów, ale i dba o zdrowie tych ludzi, którzy dla niego pracują. Wszelkie zaniedbania odbijają się zatem nie tylko gorszych rezultatach firmy, ale mogą generować ryzyko wypadków czy sprawiać, iż personel częściej będzie choćby brał zwolnienia zdrowotne z powodu kolejnych problemów. Wszelkie urazy i absencje oznaczają przestoje oraz generowanie zbędnych kosztów. Warto na to patrzeć także długofalowo. Tacy pracownicy zapewne nie będą się ukrywali z tym, że konkretny przedsiębiorca nie dba o pracowników i ich bezpieczeństwo, a to wpływa już na postrzeganie firmy jako mało atrakcyjnej na rynku pracy.

Jakie mogą być korzyści z analizy i ulepszenia stanowiska pracy?

Analiza i ulepszenie stanowiska pracy pozwala lepiej zadbać o pracowników, a to oni są w końcu jednym z najważniejszych elementów każdej firmy. Możesz do minimum ograniczyć ryzyko wypadków czy schorzeń zawodowych, a personel będzie też mniej zmęczony, dzięki czemu staje się bardziej efektywny. Jest jednocześnie bardziej zadowolony i zmotywowany, więc działa lepiej i ma dobre zdanie o firmie, którą będzie polecał innym, pomagając w osiąganiu dobrej renomy. Przedsiębiorstwo zawsze odczuje to również wymiernie, widząc przyspieszenie procesu, lepszą jakość produktu czy po prostu zwiększające się zyski. Poprawa w tym zakresie może być związana zarówno z niewielkimi działaniami, jak i gruntowymi zmianami, zależnie od tego co zostanie ujawnione na etapie analizy. Zachęcamy do skorzystania w tym celu z naszej profesjonalnej pomocy w tym zakresie.

Większa ergonomia pozwala dbać o zdrowie i bezpieczeństwo personelu

Stosowne działania sprawiają, iż można wymiernie ograniczyć wypadkowość w firmie. Oznacza to mniej przestojów i problemów. Warto przy tym pamiętać, że gdy pracownikowi coś się stanie i zostanie udowodnione to, iż wynikało to z zaniechań pracodawcy, to ten będzie narażony na ogromne straty wizerunkowe oraz finansowe z tytułu odszkodowania. Przede wszystkim współcześnie jako właściciel firmy chcesz po prostu dbać o zdrowie i bezpieczeństwo personelu, gdyż leży to w interesie obu stron.

Zadowolenie i motywacja pracowników

Pracownik, który ma świadomość, że praca jest bezpieczna, a zastosowane zmiany sprawiają, iż lepiej wykonuje swoje obowiązki oraz odczuwa mniejsze zmęczenie, będzie po prostu zadowolony i zmotywowany. Te niepozorne czynniki znajdują potem odzwierciedlenie w sukcesach firmy. Nic nie prowadzi bowiem do rozwoju tak jak potencjał ludzki. Dzięki temu pracownicy będą również bardziej przywiązani do przedsiębiorstwa, będą je polecać i dbać o jego renomę, a to jest nie mniej istotne. Często takie aspekty pozwalają potem przetrwać jakieś kryzysowe chwile, który mogą wynikać z czynników zewnętrznych, a więc sytuacji w branży czy ogółem w gospodarce.

Poprawa rezultatów firmy

Oczywiście poza samym zadowoleniem pracowników, firma zwykle odczuje takie usprawnienia w sposób jak najbardziej wymierny. Może to być odwzorowane w krótszym czasie pracy, a zatem całego procesu, przy utrzymaniu lub poprawie jakości produktu czy usługi. Zwykle znajduje to przełożenie także na sferę finansową, czyli po prostu większe zyski.

Jakie działania można podjąć w celu dokonania takich ulepszeń?

Jednym z podstawowych kroków są ewentualne usprawnienia w zakresie samej ergonomii miejsca pracy. Mowa tu odpowiednim zagospodarowaniu konkretnej sfery pomieszczenia, rozmieszczeniu maszyn czy doborze wyposażenia do stanowiska. Czasem udaje się wprowadzić jakieś narzędzia wspierające, które zmniejszają obciążenia fizyczne dla pracowników. Rozwiązań może być naprawdę wiele, natomiast ich dobór jest uzależniony przede wszystkim od wyników przeprowadzonej analizy. Wtedy często pojawiają się również unikalne, niestosowane nigdzie wcześniej rozwiązania, która potrafią dać spektakularne efekty. Działania zarówno z zakresu samej analizy, jak i dokonywania ulepszeń nie są łatwe, wymagają profesjonalnej wiedzy i podejścia. Jeżeli chcesz zmodyfikować jakieś stanowisko pracy, to zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Wiemy jak zająć się organizacją pracy, tworzeniem specyfikacji czy dokumentacji, zatem dostosujemy te elementy do określonego procesu i przeszkolimy z ich późniejszego realizowania. Dzięki temu unikniesz złego planowania zadań czy marnotrawstwa czasu, przez które pracownik mógłby być mniej efektywny.

Kliknij, aby ocenić post
[Liczba ocen: 1 Średnio: 5]