ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY

Organizacja stanowiska pracy jest istotna zarówno z perspektywy pracownika, jak i pracodawcy. Ten aspekt oddziałuje na bezpieczeństwo oraz efektywność osoby zatrudnionej w firmie. Zwiększanie świadomości w tej kwestii, wpływa również na identyfikowanie się danego człowieka z przedsiębiorstwem, co prowadzi do lepszego zrozumienia wykonywanych obowiązków. Firma staje się także bardziej atrakcyjna dla potencjalnych nowych pracowników co wpływa na przewagę nad konkurencją. Całość przełoży się z kolei na korzyści finansowe dla właściciela, gdyż praca będzie wykonywana lepiej i z większą motywacją.


Spis treści

Dlaczego ten aspekt jest tak ważny?
Jak postępować w zakładach produkcyjnych?
Rozplanowanie stanowisk i ustawienia maszyn
Odpowiednio przygotowana przestrzeń robocza

Dlaczego przestrzeganie zasad organizacji stanowiska pracy jest tak istotne?

Stosowanie się do pewnych zasad organizacji stanowiska pracy jest bardzo ważne, choć często nie jest traktowane z należytą powagą. Tymczasem zaniechania w tej kwestii w najgorszym przypadku mogą nawet zagrażać bezpieczeństwu pracowników. Co najważniejsze, odpowiednie rozplanowanie miejsca pracy wpływa też na efektywność na tym stanowisku. Warto rozmawiać również z zatrudnionymi o ich obowiązkach, słuchać ich głosu oraz jasno określać zadania i cele. W ten sposób taka osoba będzie miała świadomość jak istotna jest jej rola, na czym zależy właścicielowi czy menedżerowi oraz z czego tak naprawdę biorą się jej zarobki.

Bezpieczeństwo

W pierwszej kolejności należy pamiętać o tym, że przy kreowaniu miejsc roboczych trzeba zadbać o zasady bezpieczeństwa, regulowane w zakresie przepisów BHP. Specyfika jest tutaj uzależniona od konkretnej branży oraz czynności, jakie są wykonywane na danym stanowisku. Należy uważać choćby na przestrzeganie regulacji względem wpływu na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia (choćby czynników chemicznych, ale i hałasu). Przy pracy fizycznej trzeba także zadbać o stosowne zabezpieczenia, elementy ochronne i odzież roboczą. We wszystkich branżach kluczowym sformułowaniem jest ergonomia miejsca pracy. Chodzi o takie jego rozplanowanie, żeby wykonywanie obowiązków nie generowało w dłuższej perspektywie schorzeń, bólu czy nadmiernego zmęczenia. W przeciwnym razie pracownicy będą rezygnować z pracy i przekazywać dalej złe opinie, co wpłynie na pogorszenie się renomy całej firmy.

Efektywność

Menedżerowie czy właściciele przedsiębiorstw muszą mieć świadomość, że dobre zorganizowanie przestrzeni roboczej wynika nie tylko z obowiązków w obrębie przepisów, ale też leży w ich interesie. Wystarczająca powierzchnia do pracy, opisany i przejrzysty proces, odpowiednio rozmieszczone komponenty i dobrej jakości narzędzia do poszczególnych zadań, przełożą się na lepsze wykonanie takich czynności. Podobnie jak przedstawienie celu i zakresu obowiązków. To czynniki wpływające na zwiększenie efektywności, a co za tym idzie – bardziej satysfakcjonujące wyniki z działalności.

Większe zrozumienie roli pracowników w przedsiębiorstwie

Jeżeli stanowisko jest urządzone w sposób bezpieczny i wygodny dla pracownika, to ułatwi mu działanie i zwiększy jego zadowolenie. Warto jednocześnie rozmawiać z zatrudnionymi osobami. Przedstawienie im specyfiki danych zadań w perspektywie całej firmy oraz jasne określanie wymagań i celów, pomaga im zrozumieć ich rolę. Co za tym idzie mają oni świadomość jak ich praca przekłada się na rezultaty przedsiębiorstwa, a przez to na ich pensje. Dzięki temu lepiej identyfikują się z firmą i mają większą motywację. Wiedzą wtedy, że ich efektywność przekłada się na wyniki firmy, a co za tym idzie być może na premie czy podwyżki.

Jak zająć się organizacją stanowiska pracy w sferze produkcji?

Organizacja stanowiska pracy w dziale produkcji jest bardzo specyficzna. Trzeba tam zwykle wziąć pod uwagę większą liczbę czynników (tempo i monotonię pracy, oświetlenie, zapylenie, hałas, pole elekrostatyczne, wilgotność, temperaturę itp.) niż choćby przy działalności biurowej. Zasady ergonomii, standaryzacja pracy, szkolenia i matryce kwalifikacji ułatwiają i dają możliwość pracy na danych stanowiskach możliwie jak największej grupie pracowników. Wciąż można i należy brać pod uwagę potrzeby, oczekiwania i uwarunkowania osób zatrudnionych, co przełoży się na osiąganie lepszych wyników. Jeżeli nie wiesz jak zaplanować nowe stanowisko czy zmodyfikować już istniejące, to możesz skorzystać z naszej pomocy.

Rozmieszczenie stanowisk i maszyn

Oczywiście należy mieć świadomość, że zakłady produkcyjne funkcjonują inaczej nić choćby firmy biurowe. W projektowaniu przestrzeni nie sposób wziąć pod uwagę opinie oraz indywidualne potrzeby każdego operatora i pracownika. Wiąże się to z dużą liczbą działów i specyfikacją poszczególnych stanowisk. Na pewno warto rozważyć i brać pod uwagę to czego potrzebują i oczekują pracownicy, na każdym szczeblu – w tym bezpośrednio produkcyjnym. Należy rozpatrywać rozmieszczenie stanowisk oraz samych maszyn i niezbędnych narzędzi w ich obrębie. Trzeba przy tym uwzględniać liczbę osób, zespołów, samych urządzeń oraz składowanych produktów i półfabrykatów. Samo ustawienie wyposażenia może ułatwiać dostęp do niego i przyspieszać proces produkcji. Istotne jest także to, które osoby muszą się ze sobą komunikować i w jaki sposób. Rozmieszczenie stanowisk (layout) powinien być także optymalny pod kątem wymagań Klienta (takt), logiki przepływu materiałów, poziomu kosztów produkcji i efektywności pracy.

Ergonomia przestrzeni pracy

Poza zasadami BHP, przy tworzeniu przestrzeni pracy trzeba uwzględniać aspekty związane z ergonomią. Warto też pamiętać, że w sferze produkcji pracownicy często znajdują się w ruchu. Dobrze jest zadbać o maksymalną możliwą przestrzeń, dzięki czemu dana osoba ma pełną swobodę względem poruszania się po przestrzeni stanowiska. Optymalnie będzie zagwarantować pracownikowi większą możliwość ruchów niż ta uważana za wystarczającą, co zminimalizuje ryzyko zmęczenia czy dolegliwości związanych ze specyfiką konkretnych czynności. To często jednak wiąże się z pewnymi ograniczeniami które mogą być eliminowane na przykład poprzez rotację pracowników na stanowiskach. Ogółem kluczowe jest aby narzędzia i materiały znajdowały się w dogodnej strefie manipulacyjnej. Jeśli to możliwe najlepiej projektować stanowiska w taki sposób żeby poprzez możliwą ich regulację zapewnić bezpieczną, ergonomiczną i wydajną pracę pracowników bez względu na np. wzrost osoby, jej dominującą rękę, stopień rozrózniania kolorów, niedosłyszenie itp. Drugim zasadniczym aspektem jest eliminowanie zbędnych ruchów. Można to osiągnąć przez umieszczanie narzędzi, części i innych pomocy produkcyjnych na optymalnej wysokości i w odpowiedniej odległości. Właściwie przygotowanie stanowiska pracy i wyjaśnienie pracownikowi zakresu oraz celu jego obowiązków, znacząco wpływa na wyniki całej firmy. Jest to zatem istotne z perspektywy wszystkich osób w przedsiębiorstwie. Jeżeli musisz stworzyć nowe, ergonomiczne stanowisko pracy lub zmodyfikować już istniejące, lecz nie wiesz jak się do tego zabrać, to zachęcamy do skorzystania z naszej wiedzy i pomocy!

Kliknij, aby ocenić post
[Liczba ocen: 1 Średnio: 5]