AUDYT PROCESU PRODUKCYJNEGO

Audyt procesu produkcyjnego

Audyt procesu produkcyjnego ma pomóc w zdiagnozowaniu ewentualnych problemów w kontekście przygotowywania produktów. Mogą się one objawiać nadmiernymi kosztami, opóźnieniami czy choćby jakością odbiegającą od oczekiwanej. Odpowiednio przeprowadzony gwarantuje analizę kosztów, pozwala wykryć marnotrawstwa i zaproponować stosowne rozwiązania. W efekcie firma więcej zarobi i stanie się bardziej konkurencyjna na rynku. Zachęcamy przy tym do skorzystania z naszej pomocy.

Spis treści
Kiedy należy przeprowadzić audyt?
Zbyt duże koszty w zakresie zasobów i czasu
Niewłaściwa jakość
Brak konkurencyjności
Jaki jest cel takiej procedury?
Jak poprawić wyniki firmy?

Jakie mogą być sygnały świadczące o potrzebie przeprowadzenia audytu w firmie produkcyjnej?

Audyt w firmie produkcyjnej na pewno trzeba zlecić, gdy istnieje poczucie nadmiernego inwestowania w proces, przy braku oczekiwanych rezultatów. Takim symptomem będą również problemy z terminowością czy konieczność przeznaczania na konkretne zadania zbyt dużej ilości czasu. Oczywiście w najbardziej drastycznym przypadku, kłopoty w ramach produkcji będą się objawiały produktem o niewystarczającej jakości czy też znaczącą liczbą wyrobów wadliwych, co oznacza marnowanie zasobów. Czasem z perspektywy firmy całość procesu wygląda stosunkowo dobrze, lecz okazuje się, iż konkurenci o podobnym potencjalne, radzą sobie na rynku zdecydowanie lepiej i to jest kolejna sytuacja, w której warto zlecić audyt.

Nadmierne koszty i czasochłonność zadań

Zdecydowanie najczęściej problemy z procesem dotykają kosztów, rozpatrywanych zarówno w postaci nakładów, jak i czasu potrzebnego do wykonania poszczególnych zadań. Będzie to widoczne w nadmiernych wydatkach, przez które firma uzyskuje mniejsze zyski lub w skrajnych przypadkach może nawet odnotowywać straty, gdy okaże się, że cena wyrobów jest niedostosowana do środków przeznaczonych na ich przygotowanie. Z kolei o złym zarządzaniu czasem, mogą świadczyć problemy z terminowością lub fakt, że pracownicy muszą spędzać w zakładzie znacznie więcej godzin, niż jest to realnie potrzebne. Trzeba pamiętać, że takie opóźnienia też generują koszty, gdyż osłabia to efektywność firmy.

Problemy z jakością

Dużym kłopotem i zwykle dość mocno widocznym, będzie niewystarczająca jakość produktów, odbiegająca od tej planowanej. Może to mieć różne podłoże, choćby w postaci nieodpowiednich materiałów, ale nie tylko. Na problemy z jakością mogą wpływać wszelkie zaburzenia w procesie czy błędy pracowników. W celu ustalenia przyczyn takich niedoskonałości, trzeba prześledzić cały proces i właśnie w tym celu zleca się audyt.

Firma przegrywa z konkurencją

Szczególnie będąc wewnątrz firmy, często trudno jest dostrzec marnotrawstwa czy błędy popełniane w trakcie procesu. O tym, że przedsiębiorstwo nie funkcjonuje jednak należycie, może świadczyć fakt, iż klienci chętniej wybierają po prostu produkty konkurencji. Takie ustalenia opierają się już na pewnych danych, które analizują pracownicy wyższego szczebla. Jeżeli widzisz zatem, że firma stoi w miejscu i staje się mało konkurencyjna na rynku, to audyt może wiele w tym zakresie pomóc, gdyż być może wynika to z błędów na etapie produkcji.

Jakie są cele przeprowadzenia audytu procesu produkcyjnego?

Audyt procesu produkcyjnego przeprowadza się w dużej mierze z myślą o dokładnym przeanalizowaniu kosztów. Choć jest to jedno z podstawowych działań, to w wielu przedsiębiorstwach pojawia się z tym problem, a bez dobrej znajomości nakładów, trudno jest podejmować dalsze, racjonalne decyzje. Sprawdza jest też jakość, zarówno produktów, jak i samej pracy. Często można wtedy dostrzec pole do usprawnień, nawet w działaniach, które wydają się z pozoru dobrze funkcjonować.

Analiza kosztów

Warto zadać sobie pytanie, czy na pewno znasz całkowity koszt swojego produktu. Choć wydaje się to być bazowa informacja, to często jest błędna, przez brak odpowiedniej kalkulacji. Na realne nakłady na wyroby wpływają nie tylko stawki za materiały, ale również zużycie energii, prądu, wody czy innych czynników oraz sama czasochłonność pracy. Dopiero pod wzięciu tego wszystkiego pod uwagę można uzyskać dane pozwalające ustalić politykę cenową czy strategię przedsiębiorstwa w innych obszarach, także promocyjnych i sprzedażowych. Przeprowadzony audyt pozwoli na pogłębioną analizę kosztów, która może być podstawą do optymalizacji procesu.

Kobiety podczas audytu procesów

Ocena jakości i możliwości poprawy

Oczywiście głównym założeniem audytu jest ocena jakości, wraz ze sformułowaniem wniosków jak można dążyć do jej podniesienia. Dotyczy to nie tylko samych wyrobów, ale całego procesu. Efektem usprawnień i optymalizacji może być w końcu przygotowanie takiego samego produktu, lecz w krótszym czasie czy przy mniejszych nakładach finansowych. Audyt procesu produkcyjnego jest zatem niezbędny w celu dokonania jego późniejszej optymalizacji.

Audyt wewnętrzny w firmie produkcyjnej może pomóc w poprawie wyników

Warto pamiętać, że audyt wewnętrzny w firmie produkcyjnej przeprowadza się z jej inicjatywy. Ma ona na celu działanie mające wykazać pole do poprawy, a nie wskazać nieścisłości w celu wyciągnięcia przykrych konsekwencji, jak ma to miejsce w przypadku formalnej kontroli. Z myślą o takiej weryfikacji dobrze jest skorzystać z pomocy, gdyż osoby spoza przedsiębiorstwa, wprowadzą świeże spojrzenie na jego funkcjonowanie. Polecamy przy tym skorzystanie z naszych usług. Taki audyt pomoże wykazać ewentualne marnotrawstwa czy zakłócenia w procesie, co pozwoli zaproponować środki naprawcze, mające przyczynić się do zwiększenia efektywności.

Odróżnienie pojęcia audytu od kontroli

Częstym błędem jest utożsamianie audytu z kontrolą, która większości osób kojarzy się negatywnie. W przypadku tej drugiej podstawą jest szukanie niezgodności, lecz najczęściej z myślą o ukaraniu winnych. Takie działania są często niezapowiedziane i mogą być przeprowadzane odgórnie przez zewnętrzne podmioty państwowe lub branżowe. Z kolei audyt ma o wiele bardziej pozytywny wydźwięk, gdyż ma on na celu obiektywną ocenę funkcjonowania procesu. Taki o charakterze wewnętrznym, przyjmuje zatem formę samooceny, której celem jest późniejsza poprawa, a nie wyciąganie przykrych konsekwencji. Nie oznacza to jednak, że musi być wykonany koniecznie przez pracowników firmy – ta może samemu zlecić to innemu podmiotowi.

Nasza oferta

Jeżeli dostrzegasz symptomy świadczące o potencjalnych problemach z procesem lub chcesz zwiększyć po prostu konkurencyjność swojej firmy, to zachęcamy do zlecenia nam audytu procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie. Przeprowadzenie audytu przez zewnętrzny podmiot jest bardzo korzystne, gdyż pozwala na obiektywne podejście do pracowników i świeże spojrzenie na całą produkcję. Dzięki temu można uniknąć pominięcia mankamentów, których mogą nie dostrzec osoby na co dzień powiązane w jakimś stopniu z procesem czy po prostu samą firmą. Możemy dogłębnie przeanalizować działania w obrębie przedsiębiorstwa i wskazać kierunki poprawy, wraz z gotowymi rozwiązaniami i narzędziami. Takie działania pozwolą zniwelować marnotrawstwa i zwiększyć efektywność firmy, co przełoży się również na większe zyski. Polecamy zatem skorzystanie z naszych usług.

Kliknij, aby ocenić post
[Liczba ocen: 1 Średnio: 5]